Prawo pracy

23 maj 2022

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

  • zawieszeniu biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców,
  • nowelizacji tzw. Specustawy,
  • projekcie dotyczącym elektronicznego zawierania umów,
  • planowanym podwyższeniu wysokości diety z tytułu krajowej podróży służbowej.