Prawo pracy

28 sty 2021

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

  • zapowiedzi uregulowania prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników
  • dodatkowym zasiłku opiekuńczym
  • obowiązku zgłaszania do ZUS umów o dzieło
  • przedłużeniu terminu na wykonanie badań okresowych pracowników
  • aktualizacji ryzyka zawodowego w związku z SARS-Cov-2.