Prawo pracy

06 sie 2020

Wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki i Wpólnicy oraz Baran Książek Bigaj z zakresu prawa pracy

Alert zawiera m.in. informację o:

  • przewidywanym wzroście minimalnego wynagrodzenia
  • stanowisku MRPiPS na temat odpraw w kontekście Tarczy Antykryzysowej 4.0
  • implementacji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
  • planowanym przedłużeniu możliwości polecenia pracy zdalnej
  • dyskryminacji płacowej jako mobbingu