Prawo pracy

21 kwi 2021

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki & Partners oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy

Alert zawiera m.in. informacje o:

  • wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym przejrzystości wynagrodzeń
  • stanowisku MRPiT w sprawie dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej
  • możliwości odmowy wykonania poleceń służbowych przez farmaceutę
  • apelu Rzecznika Praw Obywatelskich o uregulowanie praw pracowników platform internetowych
  • zmianie rozporządzenia określającego najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.