PZP

03 sie 2021

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera PZP.

W numerze:

  • Klauzule abuzywne w nowym PZP
  • Wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu niewykonania, niewykonania należycie albo długotrwałego nienależytego wykonywania istotnego zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
  • Oświadczenie producenta już nie wystarczy do wygrania przed KIO, czyli omówienie wyroku w sprawie o sygn. KIO 782/21
  • Nowy przewodnik dotyczący aspektów społecznych w zamówieniach publicznych opublikowany
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiada wprowadzenie certyfikatów dla wykonawców w zamówieniach publicznych