PZP

07 paź 2021

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera PZP!

W numerze:

  • Kontrowersje wokół art. 117 ust. 4 PZP, czyli jak traktować oświadczenie o podziale prac pomiędzy poszczególnymi członkami konsorcjum 
  • Czy pracownik jednego z konsorcjantów może reprezentować całe konsorcjum w postępowaniu odwoławczym? 
  • Wznowienie czy powtórzenie aukcji elektronicznej w przypadku wystąpienia awarii systemu lub innych problemów technicznych? 
  • Umowy częściej opiniowane przez Prokuratorię Generalną RP – zmiany w ustawie o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
  • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r. – omówienie wybranych informacji