PZP

10 lut 2022

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem PZP!

W numerze:

  • UZP opublikował ostateczną wersję rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne (tom II) – jak przygotować OPZ na system IT?
  • Wysoka inflacja jako powód zmiany wynagrodzenia w umowach zawartych na podstawie nowego i starego PZP
  • Zmiana obligatoryjnej przesłanki wykluczenia z postępowania od 1 stycznia 2022 r. i zamieszanie z powodu braku przepisów intertemporalnych
  • Zmiany w przepisach o zamówieniach publicznych w 2022 r.
  • Nowy, „słabszy” skutek zawezwania do próby ugodowej: zawieszenie zamiast przerwania biegu przedawnienia
  • Nowe wyższe progi unijne w 2022 r.
  • Elektromobilność w zamówieniach publicznych
  • Kara umowna za zwłokę bez określonego limitu