PZP

29 kwi 2022

Zachęcamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem newslettera PZP!

W numerze:

  • Opinia Prezesa UZP dotycząca możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia m.in. w kontekście wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji
  • Unijny zakaz udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach
  • Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy wyłączone z procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Certyfikacja wykonawców jako sposób na zmniejszenie biurokracji i usprawnienie przetargów
  • Samoczyszczenie
  • Odesłania do dawnego PZP w gwarancjach wadialnych, czyli orzecznictwo KIO już nie tak formalne