PZP

24 sie 2022

W numerze:

  • Rekomendacje dotyczące niestosowania oprogramowania Kaspersky w systemach informatycznych w Polsce
  • Wynagrodzenia wykonawców w czasach inflacji 
  • Konsultacje rekomendacji – zamówienia publiczne na wyroby medyczne
  • Rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych dopiero od 1 stycznia 2024 r.!
  • Uchylenie zakazu potrącania kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
  • Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podobne usługi lub roboty budowlane w kontekście wyroku KIO 1153/21