PZP

21 lis 2022

W numerze:

  • Jak przygotować wzory umów na rozwiązania chmurowe w reżimie PZP? Wyzwania i praktyczne kwestie
  • Nowelizacja zasad waloryzacji w prawie zamówień publicznych
  • Opracowanie Prezesa UZP dotyczące postępowania w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy PZP) – omówienie wybranych informacji
  • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r. – omówienie wybranych informacji
  • Dwie sprzeczne ze sobą linie orzecznicze KIO, czyli ciąg dalszy zamieszania w gwarancjach wadialnych
  • Wysokość kary umownej – korzystny wyrok dla wykonawców
  • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w rozstrzygnięciu Krajowej Izby Odwoławczej – analiza wyroku KIO 1151/22