PZP

17 lis 2020

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera PZP!

W numerze m.in.:

  • A jednak brak limitu kar umownych w umowach zawieranych na podstawie Nowego PZP
  • Jak wykonawcy mają się przygotować do Nowego PZP?
  • Nowe wyłączenie stosowania ustawy PZP z powodu COVID-19
  • Platforma e-Zamówienia coraz bliżej
  • Zakup komputerów przez zamawiających – pomogą zaktualizowane rekomendacje UZP
  • Wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym