PZP

26 maj 2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem newslettera Prawo zamówień publicznych.

W numerze:

  • Tom II rekomendacji Prezesa UZP dotyczący zamówień publicznych na systemy informatyczne opublikowany
  • Rekomendacje UZP dot. zamówień przedkomercyjnych
  • Negocjacje w wariancie drugim trybu podstawowego
  • Konkurs w nowym PZP
  • Polityka zakupowa państwa w zakresie zamówień publicznych
  • Sądowy zakaz zawarcia umowy przez zamawiającego po wyroku KIO dopuszczalny?