RODO

17 lis 2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem RODO!

W numerze:

  •  Projekt wytycznych CNIL dotyczących rekrutacji 
  •  Datatilsynet publikuje wytyczne dotyczące wykorzystania danych osobowych do testowania systemów informatycznych
  •  Przekazywanie danych osobowych za pomocą faksu niezgodne z RODO
  •  Ustawa o ochronie danych osobowych Chińskiej Republiki Ludowej
  •  Obsługa zgłoszeń sygnalistów a pełnienie funkcji IOD w organizacji
  •  Europejska Rada Ochrony Danych o kryteriach właściwości terytorialnej organów nadzorczych w celu egzekwowania art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE
  •  Aktualny stan normalizacji sztucznej inteligencji w świetle projektu rozporządzenia UE dotyczącego SI i dalsze potrzeby w tym zakresie