RODO

06 kwi 2022

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera RODO!

W numerze m.in.:

  • Pierwsza administracyjna kara pieniężna Prezesa UODO nałożona w jednym postępowaniu na administratora i podmiot przetwarzający;
  • Decyzja belgijskiego organu nadzorczego w sprawie mechanizmu (TCF 2.0);
  • RODO i chmura – wytyczne Datatilsynet;
  • Wytyczne DSK ws. marketingu bezpośredniego;
  • Były pracownik nie jest zaufanym odbiorcą danych – wnioski z decyzji Prezesa UODO;
  • Darkpatterns w świetle Wytycznych EROD nr 03/2022