RODO

08 lut 2021

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem newslettera RODO.

W numerze m.in.:

 • Dopuszczalne zasady korzystania z cookies – wnioski z decyzji CNIL
 • Wytyczne LfD Niedersachsen ws. cookie banerów
 • Konsultacje wytycznych EROD w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych
 • Projekt standardowych klauzul umownych dotyczących powierzenia przetwarzania
 • Brexit a RODO – ochrona danych po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE
 • Raport Komisji Europejskiej dotyczący wdrażania niektórych przepisów RODO w przepisach krajowych
 • Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie europejskiego zarządzania danymi (Data Governance Act)
 • Biała Księga CNIL dotycząca asystentów głosowych
 • Projekt wytycznych irlandzkiego organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych dzieci
 • Strategia EROD
 • Prezes UODO nałożył administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych
 • Prezes UODO nałożył administracyjną karę pieniężną za opóźnioną reakcję na informację o lukach w systemie