RODO

09 wrz 2020

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru newslettera RODO

Poruszamy w nim m.in. następujące zagadnienia:

  • Znaczenie wyroku w sprawie Schrems II dla stosowania standardowych klauzul ochrony danych
  • EROD wyjaśnia znaczenie wyroku w sprawie Schrems II
  • Jak stosować duńskie standardowe klauzule powierzenia przetwarzania – ocena przyjętych rozwiązań
  • Brexit a wiążące reguły korporacyjne
  • Stanowiska unijnych organów dotyczące biometrii, w tym technologii rozpoznawania twarzy
  • Weryfikacja tożsamości osób, których dane dotyczą, na etapie trenowania modelu uczenia maszynowego – wytyczne ICO
  • Naruszenia ochrony danych osobowych dotyczące braku współpracy z organem nadzorczym