Sądy w czasie epidemii Covid-19. Po nowelizacji specustawy Covid-19

09 kwi 2020

O sytuacji dotyczącej działalności sądów w okresie epidemii Covid-19 i propozycjach rozwiązań prawnych w tym zakresie informowaliśmy Państwa w naszym alercie z dnia 27 marca 2020 r.

W dniu 31 marca br. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa nowelizująca specustawę Covid-19 lub Ustawa). Ustawa ta weszła w życie w tym samym dniu. Niestety, nie wszystkie z rozwiązań dotyczących działalności sądów, przewidzianych w opisywanym przez nas projekcie rządowym (druk 299), znalazły się w ostatecznej wersji uchwalonej Ustawy. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania najważniejszych kwestii, które wynikają z nowelizacji specustawy Covid-19 dla działalności sądów i stron.