Sądy w czasie epidemii Covid–19

27 mar 2020

W chwili obecnej sądy podejmują szereg działań mających na celu dostosowanie swojego funkcjonowania do nadzwyczajnej sytuacji jaką jest stan epidemii wywołanej COVID-19. Prowadzone w szybkim tempie prace legislacyjne mają wprowadzić rozwiązania, które pomogą ujednolicić podejście sądów w całej Polsce do kwestii wyznaczania rozpraw w okresie epidemii oraz innych aspektów funkcjonowania sądów. Jednocześnie proponowane rozwiązania mają zapewnić stronom zachowanie możliwości sądowego dochodzenia ich praw. Mając na uwadze tą zróżnicowaną i jednocześnie dynamiczną sytuację, prawnicy Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy przygotowali krótkie podsumowanie dotyczącej bieżącej działalności sądów oraz ważniejszych kwestii wynikających z planowanej regulacji odnośnie postępowań sądowych oraz sądowego dochodzenia praw.