Tarcza antykryzysowa – jakie daje możliwości pracodawcom?

02 kwi 2020

Zapraszamy do lektury kolejnego wspólnego alertu kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj (BKB), w którym wyjaśniamy zasady uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy.
Informujemy o obowiązku powiadamiania ZUS o zawartych umowach o dzieło (przepis ten wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.).