Zmiana Kodeksu postępowania cywilnego

03 kwi 2023

W dniu 9 marca 2023 r. zostały zakończone prace nad Ustawą o zmianie kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta.

Nowelizacja obejmuje ponad 100 zmian, które zgodnie z uzasadnieniem projektu dotyczą przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń.

W niniejszym alercie prezentujemy najważniejsze zmiany w pigułce:

 • Zmiana właściwości rzeczowej sądów okręgowych
 • Pełnomocnictwo do doręczeń
 • Zmiana zakresu pełnomocnictwa procesowego
 • Obowiązek orzekania z urzędu o odsetkach od zasądzonych kosztów postępowania
 • Konieczność wyodrębnienia w piśmie wniosków dowodowych
 • Nadawanie pism procesowych
 • Zmiany w doręczeniach korespondencji, zwłaszcza z perspektywy przedsiębiorców
 • Zasady rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym i na rozprawie
 • Posiedzenie przygotowawcze
 • Zamknięcie rozprawy na posiedzeniu niejawnym
 • Zmiany dotyczące zażaleń
 • Nowe postępowanie odrębne z udziałem konsumentów
 • Uzupełniony art. 1050 k.p.c.
 • Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym, w tym zasadnicze zmiany z perspektywy spraw IP