W Urzędzie Zamówień Publicznych trwają prace koncepcyjne nad stworzeniem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie będzie to kolejna nowelizacja lecz nowe – kompleksowe uregulowanie systemowe. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Pani Małgorzata Stręciwilk prowadzi szerokie konsultacje społeczne w tej sprawie. Odbyły się między innymi debaty z przedstawicielami wykonawców i  środowisk naukowych, w których uczestniczył przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy radca prawny Tomasz Krzyżanowski. Warto zaznaczyć, że jedna z koncepcji  przewiduje ujęcie nowego aktu prawnego w formie przypominającej kodeks. Zainteresowanych stanowiskiem Kancelarii odsyłamy do załączonego materiału.

Założenia do projektu nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych (pdf)

Wskazujemy, że należy się spodziewać dalszych konsultacji w powyższej sprawie, w których Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy będzie brała aktywny udział.

Gdyby mieli Państwo własne przemyślenia na temat kształtu nowej ustawy Pzp (w tym na temat poszczególnych zagadnień) i chcieli się nimi podzielić z autorem, zachęcamy do kontaktu e-mail: tomasz.krzyzanowski@traple.pl.