Blog

artykul_auc
Bez kategorii

Moderowanie treści użytkowników na podstawie Aktu o usługach cyfrowych – 10 najważniejszych informacji

Określenie zasad dotyczących moderowania treści przez dostawców usług cyfrowych było jednym z podstawowych celów uchwalenia Rozporządzenia unijnego pt. Akt o usługach cyfrowych (AUC). W Rozporządzeniu, z jednej strony określono procedurę i skutki dokonania/niedokonania moderacji, a z drugiej prawa użytkowników, których treści zostały poddane temu procesowi. Wypełnienie tych wymogów ma bezpośredni wpływ, po pierwsze na ewentualną odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną dostawców usług pośrednich za rozpowszechnianie cudzych nielegalnych lub szkodliwych treści, a po drugie na odpowiedzialność administracyjną określoną przepisami Aktu o usługach cyfrowych (np. kara pieniężna nałożona przez koordynatora do spraw usług cyfrowych na podstawie art.52 ust.3  AUC).

Bez kategorii

Akt o usługach cyfrowych (AUC) i zwalczanie dezinformacji – 10 najważniejszych informacji

Skala dezinformacji rozpowszechnianej w Internecie jest powszechnie uważana za jedno najważniejszych wyzwań, jeżeli chodzi o zapewnienie użytkownikom odpowiednich warunków korzystania z sieci.

Bez kategorii
Prawo karne w biznesie

Łapownictwo menedżerskie – każdy może być ofiarą

Niedawno CBA przypomniało, że 23 lutego obchodzony jest „Ogólnopolski Dzień bez Łapówki”. Korupcja jest jednym z największych zagrożeń dla gospodarki. Spowalnia jej rozwój, utrudnia prowadzenie biznesu i zmniejsza dochody społeczeństwa. Z reguły kojarzy się z urzędnikiem, który przyjmuje łapówki. Mniejsze zainteresowanie budzi jednak korupcja w biznesie. To błąd.

Bez kategorii

Projekt zmian ustawy antyzatorowej: nierzetelni dłużnicy znów na celowniku

Po przeszło dwóch latach obowiązywania ustawy antyzatorowej przyszedł czas na jej ewaluację i korektę. Na początku marca opublikowany został projekt nowelizacji, która w założeniu ma usunąć niejasności, a walkę z zatorami uczynić bardziej efektywną. Jakie zmiany będą najistotniejsze dla prowadzących działalność gospodarczą w Polsce?

Bez kategorii

Zatory płatnicze: najważniejsze spostrzeżenia z lektury 307 stron uzasadnienia decyzji Prezesa UOKiK

Sprawy zatorów płatniczych są pewną nowością w zakresie kompetencji Prezesa UOKiK. Dotychczas wydane zostały jedynie cztery decyzje stwierdzające nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Niedawno opublikowane zostało liczące przeszło 300 stron uzasadnienie jednej z decyzji nakładających kary. Jego lektura pozwala na poczynienie kilku istotnych z perspektywy przedsiębiorców spostrzeżeń praktycznych.

Bez kategorii

Obowiązki dostawców platform internetowych w świetle projektu Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)

Szczególną kategorię dostawców usług pośrednich stanowią platformy internetowe. Są one adresatami szeregu dodatkowych obowiązków określonych w rozdziale III i IV projektu Aktu o usługach cyfrowych[1] (dalej: „AUC”). Potrzeba wprowadzenia tych przepisów jest ściśle związana z wpływem świadczonych przez platformy usług na sposób funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Stały się one bowiem centralnym miejscem wymiany i kształtowania poglądów społecznych i politycznych, a także prowadzenia działalności gospodarczej – stąd wynika konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych limitujących ryzyka związane z funkcjonowaniem platform.

Bez kategorii

10 powodów, dla których Europa potrzebuje Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)