Blog

Bez kategorii

Akt o usługach cyfrowych (AUC) i zwalczanie dezinformacji – 10 najważniejszych informacji

Skala dezinformacji rozpowszechnianej w Internecie jest powszechnie uważana za jedno najważniejszych wyzwań, jeżeli chodzi o zapewnienie użytkownikom odpowiednich warunków korzystania z sieci.

Bez kategorii
Prawo karne w biznesie

Łapownictwo menedżerskie – każdy może być ofiarą

Niedawno CBA przypomniało, że 23 lutego obchodzony jest „Ogólnopolski Dzień bez Łapówki”. Korupcja jest jednym z największych zagrożeń dla gospodarki. Spowalnia jej rozwój, utrudnia prowadzenie biznesu i zmniejsza dochody społeczeństwa. Z reguły kojarzy się z urzędnikiem, który przyjmuje łapówki. Mniejsze zainteresowanie budzi jednak korupcja w biznesie. To błąd.

Bez kategorii

Projekt zmian ustawy antyzatorowej: nierzetelni dłużnicy znów na celowniku

Po przeszło dwóch latach obowiązywania ustawy antyzatorowej przyszedł czas na jej ewaluację i korektę. Na początku marca opublikowany został projekt nowelizacji, która w założeniu ma usunąć niejasności, a walkę z zatorami uczynić bardziej efektywną. Jakie zmiany będą najistotniejsze dla prowadzących działalność gospodarczą w Polsce?

Bez kategorii

Zatory płatnicze: najważniejsze spostrzeżenia z lektury 307 stron uzasadnienia decyzji Prezesa UOKiK

Sprawy zatorów płatniczych są pewną nowością w zakresie kompetencji Prezesa UOKiK. Dotychczas wydane zostały jedynie cztery decyzje stwierdzające nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Niedawno opublikowane zostało liczące przeszło 300 stron uzasadnienie jednej z decyzji nakładających kary. Jego lektura pozwala na poczynienie kilku istotnych z perspektywy przedsiębiorców spostrzeżeń praktycznych.

Bez kategorii

Obowiązki dostawców platform internetowych w świetle projektu Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)

Szczególną kategorię dostawców usług pośrednich stanowią platformy internetowe. Są one adresatami szeregu dodatkowych obowiązków określonych w rozdziale III i IV projektu Aktu o usługach cyfrowych[1] (dalej: „AUC”). Potrzeba wprowadzenia tych przepisów jest ściśle związana z wpływem świadczonych przez platformy usług na sposób funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Stały się one bowiem centralnym miejscem wymiany i kształtowania poglądów społecznych i politycznych, a także prowadzenia działalności gospodarczej – stąd wynika konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych limitujących ryzyka związane z funkcjonowaniem platform.

Bez kategorii

10 powodów, dla których Europa potrzebuje Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)