Blog

Media elektroniczne

Opinie konsumenckie, czyli o nowym wyzwaniu dla internetowych platform sprzedażowych

W artykule opisujemy nowy obowiązek informacyjny dotyczący tzw. opinii konsumenckich, zwracamy uwagę na pojawiające się trudności związane z jego realizacją, a także przyglądamy się rozwiązaniom obecnie funkcjonującym na rynku.

Media elektroniczne

Rewolucja na rynku telewizyjnym w Polsce

Politycy obozu rządzącego zaproponowali w ostatnim czasie projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Projekt ten okrzyknięto w opinii publicznej jako „lex pilot”. Dlaczego? Władze w Polsce chcą bowiem same, odgórnie i bez porozumienia z rynkiem decydować o tym, na których pozycjach w elektronicznych przewodnikach po programach (EPG) znajdą się określone programy u każdego operatora telewizyjnego. Co ciekawe, uprzywilejowane mają być jedynie programy Telewizji Publicznej (TVP).

Media elektroniczne

Dezinformacja online – jak ją rozumieć i jakie są środki prawne jej zwalczania w Polsce i UE

Media elektroniczne

Prosumenci a regulamin świadczenia usług w Internecie

Media elektroniczne

Czy YouTuber, TikToker lub gamer świadczy usługi VoD, czyli o obowiązkach ciążących na dostawcach VoD – analiza rozszerzona

Media elektroniczne

Czy YouTuber lub TikToker świadczy usługi VoD, czyli o obowiązku wpisania się do wykazu prowadzonego przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Media elektroniczne

Kilka uwag o dochodzeniu ochrony dóbr osobistych w związku z naruszeniem dokonanym na portalu społecznościowym

Media elektroniczne

Obowiązki dostawców platform internetowych w świetle projektu Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)

Media elektroniczne

Digital Services Act: obowiązki dostawców usług pośrednich na rzecz przejrzystego i bezpiecznego środowiska online

Media elektroniczne

Procedura notice & take action w projekcie Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)

Media elektroniczne

Wyłączenie odpowiedzialności dostawców usług pośrednich w świetle projektu Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)

Media elektroniczne

10 powodów, dla których Europa potrzebuje Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)