Blog

Media elektroniczne
Nieruchomości

Ustawa o dostępności – potrzebna, ale czy wystarczająca w praktyce?

Ustawa o zapewnianiu o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej: Ustawa o dostępności; Ustawa)[1] nie przeniknęła, jak się wydaje, do powszechnej świadomości publicznej, w tym osób, dla których mają z niej wynikać istotne korzyści. Warto zatem uświadomić i rozpropagować jej obowiązywanie.

Media elektroniczne

Penalizacja patostreamingu – polski ustawodawca walczy z treściami szkodliwymi w Internecie

W Polsce podejmuje się starania, aby uregulować rynek influencer marketingu. Pierwszym poważnym krokiem było zaangażowanie się UOKiK w oznaczanie reklam przez influencerów. Aktualnie ustawodawca skupia się na zwalczaniu treści patoinfluencerów w Internecie (patostreaming).

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Nadchodzą zmiany w reklamie internetowej

16 listopada 2022 r. weszło w życie unijne rozporządzenie Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, dalej: „AUC”). Część jego przepisów już obowiązuje, natomiast w pełnym zakresie zacznie obowiązywać już 17 lutego 2024 r. Nie bez powodu AUC nazywany jest nową „konstytucją Internetu”. Z całą pewnością jest to jedna z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa Internetu w ostatnich dwudziestu latach. Spośród licznych zagadnień, które na nowo reguluje AUC, na szczególną uwagę zasługują kwestie związane ze sposobem prowadzenia reklamy w Internecie.

Media elektroniczne

„Cena omnibus” w kontekście treści i usług cyfrowych

Jednym z najszerzej komentowanych obowiązków wprowadzonych do polskiego prawa na skutek implementacji dyrektywy Omnibus jest obowiązek informacyjny związany z ogłoszeniem obniżki cen towarów lub usług. Zgodnie z nowymi przepisami, gdy do konsumenta kierowana jest oferta promocyjna, przedsiębiorca ma obowiązek podać wcześniejszą najniższą cenę towaru lub usługi, która obowiązywała w określonym okresie przed wprowadzeniem obniżki.

Media elektroniczne

Opinie konsumenckie, czyli o nowym wyzwaniu dla internetowych platform sprzedażowych

W artykule opisujemy nowy obowiązek informacyjny dotyczący tzw. opinii konsumenckich, zwracamy uwagę na pojawiające się trudności związane z jego realizacją, a także przyglądamy się rozwiązaniom obecnie funkcjonującym na rynku.

Media elektroniczne

Rewolucja na rynku telewizyjnym w Polsce

Politycy obozu rządzącego zaproponowali w ostatnim czasie projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Projekt ten okrzyknięto w opinii publicznej jako „lex pilot”. Dlaczego? Władze w Polsce chcą bowiem same, odgórnie i bez porozumienia z rynkiem decydować o tym, na których pozycjach w elektronicznych przewodnikach po programach (EPG) znajdą się określone programy u każdego operatora telewizyjnego. Co ciekawe, uprzywilejowane mają być jedynie programy Telewizji Publicznej (TVP).

Media elektroniczne

Dezinformacja online – jak ją rozumieć i jakie są środki prawne jej zwalczania w Polsce i UE

Media elektroniczne

Prosumenci a regulamin świadczenia usług w Internecie

Media elektroniczne

Czy YouTuber, TikToker lub gamer świadczy usługi VoD, czyli o obowiązkach ciążących na dostawcach VoD – analiza rozszerzona

Media elektroniczne

Czy YouTuber lub TikToker świadczy usługi VoD, czyli o obowiązku wpisania się do wykazu prowadzonego przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Media elektroniczne

Kilka uwag o dochodzeniu ochrony dóbr osobistych w związku z naruszeniem dokonanym na portalu społecznościowym

Media elektroniczne

Digital Services Act: obowiązki dostawców usług pośrednich na rzecz przejrzystego i bezpiecznego środowiska online