Blog

Nieruchomości

Flip inny niż wszystkie, czyli „Epicki Flip”

Flipping to bardzo popularny sposób inwestowania w nieruchomości, który polega na zakupie lokalu na rynku wtórnym lub pierwotnym (najczęściej w atrakcyjnej cenie), remoncie takiego lokalu w celu zwiększenia jego wartości, a następnie sprzedaży z zyskiem. Najczęściej flippowanie sprowadza się do zakupu pełnego prawa własności do danego lokalu. Tymczasem, na polskim rynku nieruchomości pojawił się pomysł na flip inny niż standardowy – nazwany przez jego inicjatora „Epickim Flipem”.

Nieruchomości

Zintegrowane plany inwestycyjne nowym rozwiązaniem dla inwestorów

Nowelizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 2029) wprowadziła nowe narzędzie planistyczne – Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI). Narzędzie to umożliwia większą swobodę w zakresie lokalizacji oraz realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z planem ogólnym oraz przy zwiększonym udziale partycypacji społecznej. Jego głównym celem jest usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz skoordynowanie działań w różnych sektorach gospodarki.

Nieruchomości

„Epicki flip” przy ul. Złotej 44 w Warszawie – czy aby na pewno epicki?

Z końcem 2023 r. w mediach pojawiła się informacja, która rozgrzała portale społecznościowe, dotycząca „Epickiego Flipa” – nowego projektu Rafała Zaorskiego, znanego spekulanta finansowego.

Media elektroniczne
Nieruchomości

Ustawa o dostępności – potrzebna, ale czy wystarczająca w praktyce?

Ustawa o zapewnianiu o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej: Ustawa o dostępności; Ustawa)[1] nie przeniknęła, jak się wydaje, do powszechnej świadomości publicznej, w tym osób, dla których mają z niej wynikać istotne korzyści. Warto zatem uświadomić i rozpropagować jej obowiązywanie.

Nieruchomości

Położenie terenu inwestycji na obszarze uzupełnienia zabudowy przepustką dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w Polsce

Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce zostały poddane w ostatnim czasie dużym zmianom. Znowelizowana ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) wprowadziła nowe instytucje prawne, jak chociażby plany ogólne czy zintegrowane plany inwestycyjne, a także nowe rozwiązania w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy. Znaczna część tych zmian weszła w życie 24 września 2023 r., a kolejne – 1 stycznia 2025 r. i 1 stycznia 2026 r.

Nieruchomości

Kolejny krok w kierunku likwidacji użytkowania wieczystego w Polsce

Użytkowanie wieczyste to prawo użytkowania nieruchomości gruntowej, której właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Nieruchomości te były oddawane przez właściciela w użytkowanie wieczyste zazwyczaj na okres 99 lat z obowiązkiem uiszczania corocznej opłaty. Wysokość rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania jest zdefiniowana ustawowo i wynosi od 0,3 – 3% ceny nieruchomości, przy uwzględnieniu celu użytkowania wieczystego, na jaki nieruchomość została oddana.

Nieruchomości

Dom w stylu NFT

Dużo rozważań poświęconych możliwości zastosowania NFT dotyczy rynku nieruchomości. Pod uwagę bierze się projekty przenoszenia własności gruntów czy budynków przy wykorzystaniu niewymienialnych tokenów reprezentujących całe nieruchomości lub ich nawet bardzo niewielkie części.