Blog

FinTech

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej rozszerza obowiązki raportowe instytucji finansowych

10 lutego 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej, stanowiąca implementację 3 unijnych dyrektyw, w tym tzw. „V Dyrektywy AML”.

FinTech

Co dla sektora finansowego oznacza dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

FinTech

Konsultacje dotyczące propozycji wytycznych EIOPA w zakresie outsourcingu z wykorzystaniem chmury obliczeniowej w ramach działalności ubezpieczeniowej

FinTech
Ochrona danych osobowych

(Nie)legalne kopiowanie dokumentów tożsamości, czyli co miał na myśli Prezes UODO w odpowiedzi na pismo Związku Banków Polskich

FinTech
Ochrona danych osobowych

Ustawa sektorowa zapewniająca stosowanie RODO a zmiany w Prawie bankowym

FinTech

Blockchain już wcale nie taki krypto

FinTech

Karty podarunkowe i lojalnościowe po implementacji dyrektywy PSD2

FinTech

Projekt implementacji dyrektywy PSD2 – pierwsze uwagi i opinie

FinTech

Interpretacja pojęcia „trwałego nośnika” w działalności instytucji finansowych

FinTech

Silne uwierzytelnianie klientów (SCA) – mocniejsza ochrona klienta czy zmora dostawców usług płatniczych?

FinTech

Centralna Baza Rachunków kolejnym elementem compliance rynku FinTech?

FinTech

W świecie bitcoina