Blog

FinTech

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (tzw. warzywniak)

29 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia
16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. W ramach ww. ustawy, nazywanej „warzywniakiem”, nowelizacji ulegnie kilkadziesiąt aktów prawnych, regulujących m.in. zasady funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności bankowego, płatniczego, kapitałowego i ubezpieczeniowego w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, w ramach której zmianie ulegną regulacje dotyczące outsourcingu bankowego.

FinTech

Nowelizacja ustawy VAT nakłada nowe obowiązki na dostawców usług płatniczych

18 maja 2023 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2024 r. poszczególni dostawcy usług płatniczych, uczestniczący w transakcjach transgranicznych, zostaną objęci obowiązkiem raportowania niektórych transakcji transgranicznych do centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach („CESOP”) zarządzanego przez Komisję Europejską.

AI
FinTech

AI w obszarze innowacji finansowych FinTech

11 maja 2023 roku w Parlamencie Europejskim wprowadzono zmiany do AI Act. W związku z tym, postanowiliśmy przygotować artykuł zawierający przegląd najpopularniejszych zastosowań sztucznej inteligencji w sektorze innowacji finansowych. Oprócz przykładów zastosowań AI zwracamy również uwagę na wyzwania regulacyjne, przed którymi stają zarówno odbiorcy, jak i dostawcy takich systemów.

FinTech

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej rozszerza obowiązki raportowe instytucji finansowych

10 lutego 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej, stanowiąca implementację 3 unijnych dyrektyw, w tym tzw. „V Dyrektywy AML”.

FinTech

Co dla sektora finansowego oznacza dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

FinTech

Konsultacje dotyczące propozycji wytycznych EIOPA w zakresie outsourcingu z wykorzystaniem chmury obliczeniowej w ramach działalności ubezpieczeniowej

FinTech
Ochrona danych osobowych

(Nie)legalne kopiowanie dokumentów tożsamości, czyli co miał na myśli Prezes UODO w odpowiedzi na pismo Związku Banków Polskich

FinTech
Ochrona danych osobowych

Ustawa sektorowa zapewniająca stosowanie RODO a zmiany w Prawie bankowym

FinTech

Blockchain już wcale nie taki krypto

FinTech

Karty podarunkowe i lojalnościowe po implementacji dyrektywy PSD2

FinTech

Projekt implementacji dyrektywy PSD2 – pierwsze uwagi i opinie

FinTech

Interpretacja pojęcia „trwałego nośnika” w działalności instytucji finansowych