Blog

Konkurencja i ochrona konsumentów

Surowe kary za zmowę na rynku sprzętu do monitoringu elektronicznego

Prezes UOKIK poinformował o nałożeniu kar w łącznej wysokości przeszło 37 milionów złotych za rzekomą zmowę cenową oraz podział rynku. Sankcją obciążono importera znanej marki sprzętu do monitoringu elektronicznego, kilku jego dystrybutorów oraz 7 osób zarządzających.

Konkurencja i ochrona konsumentów

Prawo konsumenckie: AI właśnie przegląda Twoje wzorce umów w Internecie

Pod koniec września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wpis do rejestru klauzul niedozwolonych może być samodzielną podstawą stwierdzenia nieważności postanowienia we wzorcu umowy konsumenckiej o równoznacznym brzmieniu. Ta, skądinąd kontrowersyjna, teza ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od początku 2023 roku korzysta z narzędzia AI do wyszukiwania klauzul abuzywnych, które uczyło się rozpoznawania wątpliwych postanowień w umowach m.in. w oparciu o zawartość rejestru.

Konkurencja i ochrona konsumentów

Projekt regulacji franczyzy: ograniczenia dla zakazu konkurencji ryzykiem dla franczyzodawców

Pod koniec lipca opublikowano projekt przepisów regulujących umowę franczyzy. Choć na razie zrezygnowano z bardziej kontrowersyjnych pomysłów (jak ochrona na ścieżce administracyjnej), to niektóre z proponowanych rozwiązań mogą wywoływać niepokój wśród franczyzodawców. Dotyczy to w szczególności ograniczeń dla stosowania w umowie franczyzy zakazu konkurencji.

Konkurencja i ochrona konsumentów

Prezes UOKiK pomoże w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji?

Choć ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji obowiązuje w Polsce już od niemal sześciu lat, dopiero teraz sprawy tego typu nabierają rozpędu. Trochę nieoczekiwanie ze strony polskiego organu ochrony konkurencji pojawiła się niedawno deklaracja, która może zachęcić poszkodowanych do wejścia na ścieżkę sporu sądowego.

Konkurencja i ochrona konsumentów

Amazon przed UOKiK: Czy przesunięcie momentu zawarcia umowy niesie ryzyko z perspektywy prawa konsumentów?

Ostatnie działania Prezesa UOKiK pokazują po raz kolejny, że nie jest mu straszne prowadzenie postępowań nawet przeciwko największym graczom rynkowym. Na początku lutego organ ogłosił, że postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów Amazon EU SARL.

Konkurencja i ochrona konsumentów

Prezes UOKiK na tropie… zmów przetargowych

Prezes UOKiK poinformował niedawno o wydaniu dwóch decyzji stwierdzających zmowy przetargowe. Przy okazji wspomniał o wszczęciu kolejnych 26 postępowań. Wygląda więc na to, że organ zaczyna naprawdę gruntownie badać działania przedsiębiorców w tej sferze.

Konkurencja i ochrona konsumentów

Przewaga kontraktowa – koniec taryfy ulgowej

30 kwietnia to koniec „okresu ochronnego” dla umów zawartych przed wejściem w życie nowej ustawy o przewadze kontraktowej. Umowy, które będą wykonywane po tej dacie, podlegają nowym przepisom. Bez taryfy ulgowej.

Konkurencja i ochrona konsumentów

Dostawca narzędzi IT odpowie za wykorzystanie ich przez kartel

Konkurencja i ochrona konsumentów

Wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie i sankcji przeciwko Rosji na stosowanie reguł konkurencji wobec przedsiębiorców działających w Unii Europejskiej

Konkurencja i ochrona konsumentów

Czy ujawnienie przez pracownika informacji o rozpoczęciu czynności przez Prezesa UOKiK utrudnia organowi przeprowadzenie przeszukania?

Konkurencja i ochrona konsumentów

Nowe zasady sprzedaży konsumenckiej towarów, w tym tzw. towarów z elementami cyfrowymi

Z początkiem 2022 r. Polska powinna implementować nowe przepisy chroniące konsumentów kupujących towary. Jedną z ich kategorii będą towary z elementami cyfrowymi, w przypadku których obowiązywać będą pewne dodatkowe, specyficzne zasady. Wskazane jest, aby już dzisiaj producenci i sprzedawcy podjęli kroki w celu przygotowania się do zmiany ich otoczenia legislacyjnego.

Konkurencja i ochrona konsumentów

Zero szans na zero-rating?

Początek września 2021 r. może być początkiem nowego podejścia do masowo stosowanych przez telekomy praktyk. TSUE uznał, że kolejne odmiany ofert zero-rating naruszają prawo unijne. Czy przedsiębiorców telekomunikacyjnych czeka rewolucja?