Blog

Ochrona środowiska

Implementacja dyrektywy SUP w Polsce w praktyce. Przegląd interpretacji indywidualnych wydawanych przez marszałków województw

Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (potocznie „ustawa o opłacie produktowej”) dokonana w 2023 r. poskutkowała wejściem w życie od 1 stycznia 2024 r. istotnych zmian, które miały na celu implementację wytycznych unijnej dyrektywy Single-Use Plastic (SUP), dotyczących wykorzystywania przez przedsiębiorców produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Ochrona środowiska

Nowelizacja prawa energetycznego podpisana przez Prezydenta

14 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą prawo energetyczne, przewidującą m.in. możliwość tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych.

Ochrona środowiska

Ustawa o systemie kaucyjnym zostanie rozpatrzona przez Sejm

Po krytyce poprzedniej wersji projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w przedmiocie systemu kaucyjnego, w dniu 13 kwietnia 2023 r. na stronach rządowych opublikowano nowy projekt, który w istotnym zakresie uwzględnia postulaty rynku zgłoszone przy poprzedniej iteracji. 6 czerwca Rada Ministrów zatwierdziła projekt i zdecydowała o skierowaniu go do sejmu w celu rozpatrzenia i uchwalenia.

Ochrona środowiska

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęta przez Sejm. Częściowa liberalizacja zasady 10 H

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych częściowo znosi obowiązującą od 2016 r. zasadę 10 H, która istotnie ograniczała w Polsce rozwój inwestycji dla pozyskiwania energii z wiatru na lądzie.

Ochrona środowiska

WSA w Warszawie o zasadach wycofywania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W wyroku z dnia 10 lutego 2021 r. (II SA/Wa 2378/20) WSA w Warszawie, rozpatrując skargę na decyzję Prezesa UODO, precyzyjnie przeanalizował prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W artykule omawiamy wnioski płynące z wyroku.

Ochrona środowiska

Belgijski organ nadzorczy odpowiada na pytania dotyczące zbierania danych o zaszczepieniu przeciwko COVID-19