Blog

Podatki

Podatek handlowy zgodny z prawem unijnym. Wyrok Trybunału w sprawie Komisja przeciwko Polsce

W dniu 16 marca br. Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołanie Komisji Europejskiej, podzielając stanowisko wyrażone w wyroku Sądu (UE) z dnia 16 maja 2019 r., zgodnie z którym wprowadzony przez Polskę podatek handlowy od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa unijnego dot. niedozwolonej pomocy państwa.

IT
Podatki

Wyroki WSA: Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji IP BOX na bieżąco

Podatki

Estoński CIT w polskiej wersji – przybliżenie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Podatki

Podatek dochodowy CIT od spółek komandytowych oraz spółek jawnych – węzłowe zagadnienia

IT
Prawo autorskie
Podatki

Interpretacje podatkowe w zakresie IP Box – pojęcie programu komputerowego i jego ulepszeń

IT
Prawo autorskie
Podatki

IP Box dla programistów współpracujących w ramach umów B2B

Media elektroniczne
Podatki
Reklama i promocja

Nagrody i działalność e-sportowa a prawo podatkowe

IT
Prawo autorskie
Podatki

Ulga IP Box – oficjalne objaśnienia Ministerstwa Finansów

IT
Prawo autorskie
Podatki

Szansa na usunięcie wątpliwości związanych z rozliczeniem 50% kosztów – projekt interpretacji ogólnej MF

IT
Prawo autorskie
Podatki

50% koszty – czy dla wszystkich pracowników IT? Rozumienie pojęcia działalność w zakresie programów komputerowych w praktyce organów skarbowych

IT
Prawo autorskie
Podatki

Kolejne zmiany w zakresie rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów

IT
Prawo autorskie
Podatki

50% koszty uzyskania przychodów bez ewidencji czasu pracy pracowników