Blog

Prawo pracy

Istotne zmiany w prawie pracy

22 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa wprowadzająca dwie istotne zmiany w przepisach postępowania cywilnego w zakresie sporów pracowniczych. Najważniejsza z nich zakłada, że w przypadku gdy pracownik podlegający szczególnej ochronie(np. działacz związku zawodowego, pracownica w ciąży, pracownik korzystający z urlopu związanego z rodzicielstwem i inni) będzie dochodzić roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek tej osoby udzieli na każdym etapie postępowania zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawo pracy

Spodziewane uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego a ważne zmiany w zakresie prawa pracy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Wynika z niego, że  stan ten przestanie obowiązywać z dniem 1 lipca 2023 r. Dla pracodawców oznacza to przywrócenie ważnych obowiązków sprzed wybuchu pandemii.

Prawo pracy

Ważne zmiany w prawie pracy w 2023 r.

W dniu 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Pracodawcy, którzy zechcą, aby ich pracownicy wykonywali pracę zdalnie (hybrydowo) już teraz powinni rozpocząć przygotowywanie odpowiednich dokumentów

IT
Prawo pracy

Czas pracy a branża IT