Blog

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Nadchodzą zmiany w reklamie internetowej

16 listopada 2022 r. weszło w życie unijne rozporządzenie Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, dalej: „AUC”). Część jego przepisów już obowiązuje, natomiast w pełnym zakresie zacznie obowiązywać już 17 lutego 2024 r. Nie bez powodu AUC nazywany jest nową „konstytucją Internetu”. Z całą pewnością jest to jedna z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa Internetu w ostatnich dwudziestu latach. Spośród licznych zagadnień, które na nowo reguluje AUC, na szczególną uwagę zasługują kwestie związane ze sposobem prowadzenia reklamy w Internecie.

Reklama i promocja

Informowanie o sponsorowaniu imprez przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, która rygorystycznie traktuje reklamę i promocję napojów alkoholowych, pozostawia jednocześnie dość duże możliwości w zakresie informowania o sponsorowaniu imprez przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych. Możliwości te różnią się w zależności od tego, wokół jakiego rodzaju napojów skupia się zasadnicza działalność danego producenta czy dystrybutora.

Reklama i promocja

Zasady reklamy alkoholi mocnych w mediach społecznościowych

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Vouchery na ratunek przedsiębiorcom w czasie pandemii COVID-19

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Możliwość powołania polskiego związku sportów elektronicznych

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Rozwój e-sportu w Polsce i na świecie

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Formalizacja e-sportu, czyli kluby, związki, ligi

Media elektroniczne
Podatki
Reklama i promocja

Nagrody i działalność e-sportowa a prawo podatkowe

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Własność intelektualna i umowy w e-sporcie

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Jakimi prawami rządzi się e-sport

Life Science
Reklama i promocja

Rewolucyjny projekt zmian w regulacji reklamy i prezentacji suplementów diety – co czeka branżę, jeśli stanie się obowiązującym prawem?

Reklama i promocja

Wystawienie napojów alkoholowych w witrynie sklepu w sposób widoczny dla przechodniów jest zakazaną reklamą i grozi utratą zezwolenia na sprzedaż alkoholu