Blog

Reklama i promocja

Informowanie o sponsorowaniu imprez przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, która rygorystycznie traktuje reklamę i promocję napojów alkoholowych, pozostawia jednocześnie dość duże możliwości w zakresie informowania o sponsorowaniu imprez przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych. Możliwości te różnią się w zależności od tego, wokół jakiego rodzaju napojów skupia się zasadnicza działalność danego producenta czy dystrybutora.

Reklama i promocja

Zasady reklamy alkoholi mocnych w mediach społecznościowych

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Vouchery na ratunek przedsiębiorcom w czasie pandemii COVID-19

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Możliwość powołania polskiego związku sportów elektronicznych

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Rozwój e-sportu w Polsce i na świecie

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Formalizacja e-sportu, czyli kluby, związki, ligi

Media elektroniczne
Podatki
Reklama i promocja

Nagrody i działalność e-sportowa a prawo podatkowe

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Własność intelektualna i umowy w e-sporcie

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Jakimi prawami rządzi się e-sport

Life Science
Reklama i promocja

Rewolucyjny projekt zmian w regulacji reklamy i prezentacji suplementów diety – co czeka branżę, jeśli stanie się obowiązującym prawem?

Reklama i promocja

Wystawienie napojów alkoholowych w witrynie sklepu w sposób widoczny dla przechodniów jest zakazaną reklamą i grozi utratą zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Reklama i promocja

Dowóz piwa do domu klienta grozi cofnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wyrok WSA w Krakowie z 3 lutego 2017 r., III SA/Kr 1280/16)