Blog

Reklama i promocja

Napoje (bez)alkoholowe – sprzedaż i reklama piwa, wina, wódki 0 %

Kwestie związane z legalnością prowadzenia sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych budzą ostatnio coraz większe zainteresowanie. Nierzadko wskazuje się, że podobnym restrykcjom co do  sprzedaży piwa, wina, whisky lub wódki małoletnim czy ich reklamy powinny podlegać także warianty „bezalkoholowe” tych produktów.

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Nadchodzą zmiany w reklamie internetowej

16 listopada 2022 r. weszło w życie unijne rozporządzenie Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, dalej: „AUC”). Część jego przepisów już obowiązuje, natomiast w pełnym zakresie zacznie obowiązywać już 17 lutego 2024 r. Nie bez powodu AUC nazywany jest nową „konstytucją Internetu”. Z całą pewnością jest to jedna z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa Internetu w ostatnich dwudziestu latach. Spośród licznych zagadnień, które na nowo reguluje AUC, na szczególną uwagę zasługują kwestie związane ze sposobem prowadzenia reklamy w Internecie.

Reklama i promocja

Informowanie o sponsorowaniu imprez przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, która rygorystycznie traktuje reklamę i promocję napojów alkoholowych, pozostawia jednocześnie dość duże możliwości w zakresie informowania o sponsorowaniu imprez przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych. Możliwości te różnią się w zależności od tego, wokół jakiego rodzaju napojów skupia się zasadnicza działalność danego producenta czy dystrybutora.

Reklama i promocja

Zasady reklamy alkoholi mocnych w mediach społecznościowych

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Vouchery na ratunek przedsiębiorcom w czasie pandemii COVID-19

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Możliwość powołania polskiego związku sportów elektronicznych

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Rozwój e-sportu w Polsce i na świecie

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Formalizacja e-sportu, czyli kluby, związki, ligi

Media elektroniczne
Podatki
Reklama i promocja

Nagrody i działalność e-sportowa a prawo podatkowe

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Własność intelektualna i umowy w e-sporcie

Media elektroniczne
Reklama i promocja

Jakimi prawami rządzi się e-sport

Life Science
Reklama i promocja

Rewolucyjny projekt zmian w regulacji reklamy i prezentacji suplementów diety – co czeka branżę, jeśli stanie się obowiązującym prawem?