Blog

Cyberbezpieczeństwo
IT
Telekomunikacja

Nowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców poczty elektronicznej w ustawie o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

25 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UZNKE).

Cyberbezpieczeństwo
Telekomunikacja

Jak przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni informować użytkowników o cyberzagrożeniach?

Telekomunikacja

Usługi telekomunikacyjne dla osadzonych – planowane ciche upaństwowienie rynku

Proponowane zmiany trzech ustaw – ustawy o Służbie Więziennej, Kodeksu karnego wykonawczego oraz Prawa zamówień publicznych – w połączeniu zrewolucjonizują świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Wprowadzenie przepisów w projektowanym kształcie w zasadzie zamknie rynek w sektorze usług telekomunikacyjnych świadczonych dla osadzonych.

Telekomunikacja

Jak uzyskać zezwolenie na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomości prywatnej?

Telekomunikacja

Rozpoczęły się publiczne konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE)

Telekomunikacja

Projekt Prawa komunikacji elektronicznej i jego znaczenie dla dostawców usług interpersonalnych (poczta elektroniczna, komunikatory internetowe oraz czaty grupowe)

Telekomunikacja

Najpierw pytaj, potem strzelaj – kilka słów o realizacji obowiązku z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego na tle decyzji Prezesa UOKiK z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Netii

Telekomunikacja

Korzystne dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zmiany dotyczące planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Telekomunikacja

Nowości w prawie telekomunikacyjnym – regulacja usług SMS premium

Telekomunikacja

Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Telekomunikacja

Coraz bliżej wyłączenia sieci niepublicznych spod rygorystycznych obowiązków na rzecz obronności

Telekomunikacja

Koniec „podwójnej rejestracji” utrudniającej przenoszenie numerów prepaid