Blog

Bez kategorii

Zatory płatnicze: najważniejsze spostrzeżenia z lektury 307 stron uzasadnienia decyzji Prezesa UOKiK

Sprawy zatorów płatniczych są pewną nowością w zakresie kompetencji Prezesa UOKiK. Dotychczas wydane zostały jedynie cztery decyzje stwierdzające nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Niedawno opublikowane zostało liczące przeszło 300 stron uzasadnienie jednej z decyzji nakładających kary. Jego lektura pozwala na poczynienie kilku istotnych z perspektywy przedsiębiorców spostrzeżeń praktycznych.

Konkurencja i ochrona konsumentów

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – przegląd najważniejszych zmian

Konkurencja i ochrona konsumentów

Projekt nowelizacji uokik – spółka matka odpowie za naruszenie prawa konkurencji przez spółkę córkę

Konkurencja i ochrona konsumentów

UOKiK nałożył rekordową karę na spółkę zaangażowaną przy Nord Stream 2

Konkurencja i ochrona konsumentów

Kara 8,3 miliona złotych za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej – czasy pobłażliwości Prezesa UOKiK właśnie dobiegły końca

Life Science
Konkurencja i ochrona konsumentów

Cena regularna musi być zgodna z rzeczywistością, a nie wykreowana sztucznie – UOKiK po raz kolejny krytycznie o reklamach suplementów diety

Konkurencja i ochrona konsumentów

Pierwsza decyzja Prezesa UOKiK dotycząca nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej

Konkurencja i ochrona konsumentów

Żądanie udzielenia informacji Prezesowi UOKiK - jak uniknąć kar i chronić tajemnice przedsiębiorstwa

Life Science
Konkurencja i ochrona konsumentów

Rekordowa kara za reklamę suplementów diety – czym kierował się Prezes UOKiK w swojej decyzji?

FinTech

Interpretacja pojęcia „trwałego nośnika” w działalności instytucji finansowych