Blog

Cyberbezpieczeństwo

NFT a cyberbezpieczeństwo

NFT (ang. non-fungible token), czyli niewymienny token, tak jak inne rozwiązania cyfrowe narażony jest na cyberzagrożenia.

Cyberbezpieczeństwo
Telekomunikacja

Jak przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni informować użytkowników o cyberzagrożeniach?

Cyberbezpieczeństwo

Nowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – jakie wprowadza zmiany?

25 marca 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny już siódmy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zapowiadany od wielu tygodni przez Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego. Projekt ten, choć pozostaje w dużej części zbieżny z proponowanymi dotychczas rozwiązaniami, zawiera szereg istotnych zmian i nowych obowiązków, które mają zostać nałożone na przedsiębiorców komunikacji elektronicznej.

Cyberbezpieczeństwo

Regulacyjne cybertsunami

Na przestrzeni ostatnich lat – w szczególności od transpozycji dyrektywy NIS przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w 2018 r. – kwestia regulacji cyberbezpieczeństwa i określenia wspólnych cyberstandardów dla konkretnych branż nabiera coraz większego znaczenia. Najlepszym przykładem tej tendencji jest fakt, że już dwa lata po implementacji dyrektywy NIS do krajowych porządków prawnych, pod koniec 2020 r., Komisja Europejska opublikowała projekt tzw. dyrektywy NIS 2. Ma ona zastąpić obowiązującą od ponad trzech lat dyrektywę NIS, aby dokładniej uporządkować kwestie cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej.
Jednak zarówno dyrektywa NIS, jak i przygotowywana w Brukseli dyrektywa NIS 2 stanowią tylko preludium regulacyjnego cybertsunami, które jest coraz bardziej zauważalne w tym obszarze, ponieważ dotyczy nie tylko legislacji na poziomie europejskim i krajowym, lecz także

Cyberbezpieczeństwo

Jak migrować do chmury zgodnie z prawem?

Cyberbezpieczeństwo

Rekomendacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sektora energii

15 października 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło rekomendacje dotyczące działań mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w sektorze energii oraz wytyczne sektorowe dotyczące zgłaszania incydentów. Rekomendacje, opracowane na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, powstały w drodze konsultacji z CSIRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT MON oraz z operatorami usług kluczowych sektora energii.

Cyberbezpieczeństwo

Nowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W październiku, po wielu tygodniach zapowiedzi, opublikowany został nowy, kolejny już rządowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Budzi on dużo emocji i kontrowersji, w szczególności ze względu na wprowadzenie procedury dotyczącej uznania dostawcy sprzętu lub oprogramowania za dostawcę wysokiego ryzyka oraz na możliwość wydawania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji poleceń zabezpieczających.

Cyberbezpieczeństwo

Dyrektywa NIS2 – propozycja nowej regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo w umowach wdrożeniowych systemów IT

Cyberbezpieczeństwo

Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo

Europejskie programy certyfikacji cyberbezpieczeństwa – chmura i produkty ICT

Cyberbezpieczeństwo

Operatorzy usług kluczowych w państwach członkowskich UE – uwagi na gruncie sprawozdania Komisji Europejskiej i raportu ENISA