Blog

Cyberbezpieczeństwo

Jak migrować do chmury zgodnie z prawem?

Cyberbezpieczeństwo

Rekomendacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sektora energii

15 października 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło rekomendacje dotyczące działań mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w sektorze energii oraz wytyczne sektorowe dotyczące zgłaszania incydentów. Rekomendacje, opracowane na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, powstały w drodze konsultacji z CSIRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT MON oraz z operatorami usług kluczowych sektora energii.

Cyberbezpieczeństwo

Nowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W październiku, po wielu tygodniach zapowiedzi, opublikowany został nowy, kolejny już rządowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Budzi on dużo emocji i kontrowersji, w szczególności ze względu na wprowadzenie procedury dotyczącej uznania dostawcy sprzętu lub oprogramowania za dostawcę wysokiego ryzyka oraz na możliwość wydawania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji poleceń zabezpieczających.

Cyberbezpieczeństwo

Dyrektywa NIS2 – propozycja nowej regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo w umowach wdrożeniowych systemów IT

Cyberbezpieczeństwo

Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo

Europejskie programy certyfikacji cyberbezpieczeństwa – chmura i produkty ICT

Cyberbezpieczeństwo

Operatorzy usług kluczowych w państwach członkowskich UE – uwagi na gruncie sprawozdania Komisji Europejskiej i raportu ENISA

Cyberbezpieczeństwo

ISAC, czyli partnerstwo dla cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo
IT

Inauguracja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa – relacja z wydarzenia

Cyberbezpieczeństwo
IT

Konferencja uzgodnieniowa MC w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo
IT

Projekt rządowej Strategii Cyberbezpieczeństwa na kolejnych pięć lat