Blog

Własność przemysłowa

Sony (wreszcie) traci prawo ochronne na znak towarowy Vita – orzeczenie T-561/20 ws. rzeczywistego używania znaku (genuine use)

Na targach E3 dnia 6 czerwca 2011 r. Sony zapowiedziało wydanie nowej przenośnej konsoli do gier PlayStation Vita, z dumą wskazując, że drugi człon nazwy oznacza po łacinie „życie”. Prawdopodobnie niewiele później zorientowano się jednak, że znak słowny Vita został już zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej przez niemieckie przedsiębiorstwo Vitakraft pet care GmbH & Co. KG (EUTM 2290385) w stosunku do dużej liczby klas. Sony potrzebowało niespełna trzech miesięcy, aby nabyć część praw z pierwotnego znaku Vita i zarejestrować znak (EUTM 9993361) obejmujący klasę 9, w tym m.in. następujące towary: nośniki danych zawierające programy, oprogramowanie komputerowe; nośniki dźwięku i/lub obrazu (niepapierowe).

Własność przemysłowa

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20 – ciąg dalszy

SN rozstrzygnął rozbieżności interpretacyjne w orzecznictwie i doktrynie co do oznaczenia początku biegu terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym oraz ciągłym. Uchwała ta doczekała się uzasadnienia, którego krótkiego podsumowania chciałabym dokonać w niniejszym artykule.

Własność przemysłowa

Dźwięk otwieranej puszki nie odróżnia towaru w obrocie

Zgłaszając znak niekonwencjonalny (w tym przypadkowy dźwiękowy), należy mieć na względzie, że w każdym przypadku znak ten musi mieć zdolność odróżniającą, tj. zdolność do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy.

Własność przemysłowa

Jak funkcjonują sądy własności intelektualnej po roku od ich powołania?

Własność przemysłowa

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20

Własność przemysłowa

Czy klocki Lego będą nadal chronione w Unii Europejskiej, czyli kilka uwag na tle wyroku Sądu z 24 marca 2021 r. w sprawie T-515/19 (Lego A/S przeciwko EUIPO i Delta Sport Handelskontor GmbH)

Własność przemysłowa

Związanie organu (Urzędu Patentowego RP) oceną dokonaną przez sąd administracyjny

Własność przemysłowa

Europa chce przeciwdziałać naruszeniom praw własności intelektualnej

Gaming, e-sport
Własność przemysłowa

„Potworne” trudności w rejestrowaniu tytułów gier wideo jako znaków towarowych?

Prawo autorskie
Własność przemysłowa

Wnioski o udzielenie informacji

Własność przemysłowa

Powództwa szczególne w postępowaniach z zakresu własności intelektualnej

Własność przemysłowa

Rozszerzenie powództwa w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej z uwzględnieniem regulacji odrębnego postępowania gospodarczego