Newsroom

Blog

Bez kategorii

Czy ujawnienie przez pracownika informacji o rozpoczęciu czynności przez Prezesa UOKiK utrudnia organowi przeprowadzenie przeszukania?

Bez kategorii

Projekt zmian ustawy antyzatorowej: nierzetelni dłużnicy znów na celowniku

Po przeszło dwóch latach obowiązywania ustawy antyzatorowej przyszedł czas na jej ewaluację i korektę. Na początku marca opublikowany został projekt nowelizacji, która w założeniu ma usunąć niejasności, a walkę z zatorami uczynić bardziej efektywną. Jakie zmiany będą najistotniejsze dla prowadzących działalność gospodarczą w Polsce?

Bez kategorii

Dezinformacja online – jak ją rozumieć i jakie są środki prawne jej zwalczania w Polsce i UE

Bez kategorii

Czy i jak regulować sport elektroniczny?

Bez kategorii

Opublikowano raport NIK dotyczący nadzoru nad wprowadzanymi na rynek suplementami diety

Bez kategorii

Nadzór nad wyrobami medycznymi po ich wprowadzeniu do obrotu

Bez kategorii

Wyrok Sądu UE w sprawie T-353/20 – znak słowno-graficzny AC MILAN vs. znak słowny MILAN

Bez kategorii

Zrzut ekranu archiwalnej strony internetowej jako wiarygodny dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego – wyrok Sądu UE T-823/19

W dniu 20 października 2021 r. Sąd UE wydał wyrok w sprawie o sygn. akt T-823/19, w którym wskazał, że zrzut ekranu bloga internetowego może być potraktowany jako dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego, a abstrakcyjna i teoretyczna możliwość manipulacją treści strony internetowej, w tym antydatowania wpisów, nie wystarczy do podważenia wiarygodności takiego dowodu.

Bez kategorii

Nowe zasady sprzedaży konsumenckiej towarów, w tym tzw. towarów z elementami cyfrowymi

Z początkiem 2022 r. Polska powinna implementować nowe przepisy chroniące konsumentów kupujących towary. Jedną z ich kategorii będą towary z elementami cyfrowymi, w przypadku których obowiązywać będą pewne dodatkowe, specyficzne zasady. Wskazane jest, aby już dzisiaj producenci i sprzedawcy podjęli kroki w celu przygotowania się do zmiany ich otoczenia legislacyjnego.

Bez kategorii

Wznowienie czy powtórzenie aukcji elektronicznej w przypadku wystąpienia awarii systemu lub innych problemów technicznych?

W przypadku wystąpienia problemów technicznych w toku aukcji elektronicznej zamawiający może stanąć przed dylematem, czy po ich usunięciu kontynuować aukcję, czy też powtórzyć ją od początku.

Bez kategorii

Kontrowersje wokół art. 117 ust. 4 PZP, czyli jak traktować oświadczenie o podziale prac pomiędzy poszczególnymi członkami konsorcjum

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w określonych przypadkach nałożyła na wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum) obowiązek składania oświadczenia o podziale prac pomiędzy poszczególnymi członkami. Ustawodawca nie przesądził jednak statusu prawnego takiego oświadczenia, co może powodować praktyczne problemy w stosowaniu nowych przepisów.

Bez kategorii

Sony (wreszcie) traci prawo ochronne na znak towarowy Vita – orzeczenie T-561/20 ws. rzeczywistego używania znaku (genuine use)

Na targach E3 dnia 6 czerwca 2011 r. Sony zapowiedziało wydanie nowej przenośnej konsoli do gier PlayStation Vita, z dumą wskazując, że drugi człon nazwy oznacza po łacinie „życie”. Prawdopodobnie niewiele później zorientowano się jednak, że znak słowny Vita został już zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej przez niemieckie przedsiębiorstwo Vitakraft pet care GmbH & Co. KG (EUTM 2290385) w stosunku do dużej liczby klas. Sony potrzebowało niespełna trzech miesięcy, aby nabyć część praw z pierwotnego znaku Vita i zarejestrować znak (EUTM 9993361) obejmujący klasę 9, w tym m.in. następujące towary: nośniki danych zawierające programy, oprogramowanie komputerowe; nośniki dźwięku i/lub obrazu (niepapierowe).