Kategorie
Tagi
50% koszty autorskieADRadresipAMLartykuł rolno-spożywczybitcoinbranża spożywczachmura obliczeniowacompliancecovid 19cyberbezpieczeństwodecyzja Prezesa UOKiKdobra osobistedozwolony użyteke-commercee-sporte-usługiesportEUIPOgra hazardowahate speechhazard w internecieidentyfikacja elektronicznainterchangeinternet rzeczyIoTIP dayjednolity rynek cyfrowyJEDZKEknow-howkompetencje prezesa UOKiKkonsumencikoszty sądowekrajowa izba odwoławczakryptowalutykryteria selekcjileki OTClinkowaniemarka parasolowaministerstwo cyfryzacjinapoje alkoholowenaruszenie patentunaruszenie praw autorskichneutralność siecinieuczciwa konkurencjanowe technologienowelizacjaochrona danych osobowychodpowiedzialnośćograniczenie konkurencjioprogramowanieorzecznictwoPADpartnerstwopodatkipomoc de minimispomoc publicznaporozumienia wertykalnePPPprawa wydawcówprawo farmaceutyczneprawo unijneprawo znaków towarowychprepaidprivate enforcementprodukt polskiprodukty podrobioneprodukty sensytywneprodukty z pograniczaprzedsiębiorcyprzedsiębiorcy telekomunikacyjniprzedsiębiorstwa z branży ITprzetarg ograniczonyprzewaga kontraktowarejestracja kartreklamareklama zakładów wzajemnychretencjaroamingRODOrozliczenia gotówkoweRPORTrynek prasowySARS-CoV-2selektywna dystrybucjasharing economysieci szerokopasmowesilne uwierzytelnianie klientówskarga nadzwyczajnaSMSsprzedaż przez internetstart-upsuplementy dietysystemy rabatowetajemnica przedsiębiorstwatelekomunikacjatrwały nośnikTSUEuberUKEumowa wdrożeniowaumowy ITUOKiKURPLusługi płatniczeventure capitalwdrożenieWiFiwyroby medycznezamówienia publicznezbiorowe interesy konsumentówzmiany w prawiezmowy cenoweznak unijnyzwalczanie karteli
20 cze 2022

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania danymi

Wstęp Data Governance Act[1] uzupełnia dyrektywę 2019/1024 w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego[2]. Dotyczy ono danych, które są w posiadaniu organów sektora publicznego oraz są objęte prawami innych osób, a zatem wykraczają poza zakres wyżej wspomnianej dyrektywy w sprawie otwartych danych. Celem rozporządzenia jest ułatwienie udostępniania danych, w tym poprzez zwiększenie […]

13 kw. 2022

Były pracownik nie jest zaufanym odbiorcą danych – wnioski z decyzji Prezesa UODO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie Santander Bank Polska SA

Prezes UODO nałożył na Santander Bank Polska SA administracyjną karę finansową w wysokości 545 000 zł za naruszenie art. 34 ust. 1 RODO. Prezes UODO wskazał, że były pracownik nie jest zaufanym odbiorcą danych, a brak precyzyjnego określenia osób, których naruszenie dotyczy, nie stanowi przeszkody dla realizacji obowiązku wynikającego z art. 34 RODO.

11 kw. 2022

Administracyjna kara pieniężna została po raz pierwszy nałożona w jednym postępowaniu na administratora i podmiot przetwarzający

Decyzją z dnia 19 stycznia 2022 r. Prezes UODO nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 4 911 732 zł na Fortum Marketing and Sales Polska SA jako administratora oraz w wysokości 250 135 zł na PIKA sp. z o.o. jako podmiot przetwarzający. Prezes UODO nałożył w tej sprawie najwyższą do tej pory karę pieniężną na administratora. Decyzja ta ma istotne znaczenie zarówno dla korzystających z usług outsourcingu, jak i dla dostawców tych usług.

09 kw. 2022

Wytyczne Datatilsynet dotyczące przetwarzania danych osobowych w chmurze

Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem usług chmurowych jest wyzwaniem dla administratorów oraz podmiotów przetwarzających. Datatilsynet – duński organ nadzorczy z zakresu ochrony danych osobowych – wydał na początku marca 2022 r. wytyczne, które mogą pomóc podmiotom wykorzystującym rozwiązania chmurowe zapewnić zgodność prowadzonych operacji na danych z RODO.

15 lut 2022

Nowe standardowe klauzule umowne jako mechanizm transferu danych do państwa trzeciego

Mimo, że w stosunku do umów zawartych przed 27.09.2021 r., okres dostosowawczy dotyczący nowych standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzję nr 2021/914/UE, został przedłużony do 27.12.2022 r., to w praktyce już teraz często trzeba stosować ten nowe wersje klauzul.

11 lut 2022

Ponowne wykorzystanie danych powierzonych przez administratora przez podmioty przetwarzające do własnych celów

Francuski organ ochrony danych (CNIL) nie mówi nie ponownemu wykorzystaniu przez podmioty przetwarzające danych osobowych powierzonych do przetwarzania. CNIL w wytycznych z 12 stycznia 2022 r. wskazuje warunki, jakie podmioty przetwarzające muszą spełnić, aby mogły ponownie wykorzystać dane administratora.

22 lis 2021

Czy IOD może obsługiwać zgłoszenia sygnalistów?

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Nowe przepisy nałożą na pracodawców szereg obowiązków dotyczących organizacji procedury zgłaszania zewnętrznych oraz wewnętrznych zgłoszeń sygnalistów. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych niedawno wypowiedział się na temat tego, czy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych pracodawca może zlecić osobie wykonujące funkcje IOD wykonywanie dodatkowych obowiązki dotyczących obsługi zgłoszeń naruszeń prawa.

19 lis 2021

Datatilsynet publikuje wytyczne dotyczące wykorzystania danych osobowych do testowania systemów informatycznych

Testowanie systemu informatycznego to proces, podczas którego oceniane jest, w jaki sposób różne komponenty systemu współdziałają ze sobą, tworząc całość. Zdarza się, że w związku z przeprowadzaniem testu systemu przetwarzane są dane osobowe. Duński organ nadzorczy opublikował zestaw wytycznych, które mogą pomóc administratorom wykorzystującym dane osobowe na potrzeby takich procesów.

17 lis 2021

Ustawa o ochronie danych osobowych Chińskiej Republiki Ludowej

Przed uchwaleniem Ustawy o ochronie danych osobowych Chińskiej Republiki Ludowej (Personal Information Protection Law of the People’s Republic of China, PIPL) w Chinach brakowało kompleksowych przepisów regulujące ochronę danych osobowych. Uchwalenie PIPL stanowi jedno z najważniejszych ogólnoświatowych wydarzeń w zakresie ochrony prywatności, które ma doniosłe znaczenie także dla podmiotów z UE. W artykule przyglądamy się wybranym przepisom PIPL.

28 wrz 2021

Ochrona danych osobowych a otwieranie danych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

8 grudnia br. wejdzie w życie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w tym jej przepisy określające zasady ochrony danych osobowych. Przedstawiam wybrane zagadnienia wprowadzane przez przepisy tego nowego aktu prawnego.

26 wrz 2021

Wystąpienie Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji w sprawie prowadzenia fanpage’y na portalu Facebook przez federalne organy publiczne

Rozwój mediów społecznościowych spowodował, że część organów publicznych w Niemczech zdecydowała się założyć oficjalne profile na portalu Facebook. Takie działania spotkały się z krytyką Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji. Przedstawiamy główne argumenty Komisarza.

24 wrz 2021

Wytyczne DSK w sprawie przekazywania danych osobowych za pomocą wiadomości e-mail

W warunkach pracy zdalnej coraz więcej podmiotów rezygnuje z papierowego obrotu dokumentacją. Z tego względu coraz więcej informacji jest przekazywanych wewnętrznie lub zewnętrznie za pomocą wiadomości e-mail. Konferencja Niezależnych Organów Ochrony Danych Federacji i Krajów Związkowych (Datenschutzkonferenz, DSK) opublikowała wytyczne w sprawie przekazywania danych osobowych za pomocą wiadomości e-mail. Mają one pomóc administratorom i podmiotom przetwarzającym w zapewnieniu bezpieczeństwa przekazywanych danych. Przyglądamy się wybranym elementom wytycznych.

23 wrz 2021

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie SGGW vs. PUODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 maja 2021 r. oddalił skargę SGGW na decyzję PUODO. WSA podtrzymał decyzję Prezesa UODO nakładającą 50 tys. zł kary na uczelnię. Sąd potwierdził, że uczelnia nie wdrożyła wystarczających środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych kandydatów na studia.

21 wrz 2021

Ostateczna wersja zaleceń EROD dot. środków uzupełniających

Dnia 18 czerwca 2021 r. EROD przyjęła ostateczną wersję Zaleceń 1/2020 dotyczących środków uzupełniających narzędzia przekazywania w celu zapewnienia zgodności z unijnym stopniem ochrony danych osobowych. Zalecenia mają kluczowe znaczenie dla dokonywania transferów danych do państwa trzeciego po wyroku w sprawie Schrems II.

19 wrz 2021

Wspólna opinia EROD i EIOD nr 5/2021 dotycząca unijnego projektu rozporządzenia ws. sztucznej inteligencji

W czerwcowym wydaniu newslettera przedstawialiśmy ogólne założenia projektu unijnego rozporządzenia ws. sztucznej inteligencji. Jako że podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych przez różnego rodzaju algorytmy tworzy zagrożenia dla praw i wolności jednostek, projekt rozporządzenia stał się niedawno przedmiotem zainteresowania dwóch najważniejszych unijnych organów nadzorczych z zakresu ochrony danych osobowych: EIOD oraz EROD. Przedstawiamy najważniejsze uwagi organów na temat projektowanego aktu prawnego.

17 cze 2021

Nowe standardowe klauzule umowne

Dnia 4 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła dwa zestawy standardowych klauzul umownych – jeden do stosowania między administratorami a podmiotami przetwarzającymi, a drugi do przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Nowe standardowe klauzule umowne odzwierciedlają wymogi wynikające z RODO i uwzględniają wyrok TSUE w sprawie Schrems II.

15 cze 2021

Wdrażanie sztucznej inteligencji a RODO

Wstęp Coraz więcej projektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych odbywa się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Działania te powinny być zgodne w szczególności z przepisami o ochronie danych osobowych. W artykule omówiono przykładowe obowiązki, które należy brać pod uwagę, aby zapewnić zgodność z RODO. Projekty, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji […]

03 wrz 2020

Znaczenie wyroku w sprawie Schrems II dla stosowania standardowych klauzul ochrony danych

Znaczenie wyroku w sprawie Schrems II dla stosowania standardowych klauzul ochrony danych Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE, Trybunał) z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Schrems II (dalej: wyrok Schrems II) zawiera kluczowe wskazówki dla eksporterów danych odnośnie do tego, jakich czynności powinni dokonać w przypadku oparcia transferu danych do państwa trzeciego […]

12 wrz 2019

(Nie)legalne kopiowanie dokumentów tożsamości, czyli co miał na myśli Prezes UODO w odpowiedzi na pismo Związku Banków Polskich

W dniu 9 września 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiła się odpowiedź na pismo skierowane do organu nadzorczego przez prezesa Związku Banków Polskich[1]. Tekst wzbudził bardzo duże kontrowersje i był żywo komentowany w zasadzie od razu  po publikacji. Próbując odpowiedzieć na pytanie, co miał na myśli Prezes UODO, można stwierdzić, że… […]

06 maj 2019

Ustawa sektorowa zapewniająca stosowanie RODO a zmiany w Prawie bankowym

W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa zmieniająca szereg innych ustaw której celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do uwarunkowań wynikających z wejścia do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Najwięcej kontrowersji na etapie prac legislacyjnych wzbudziły m.in. projektowane zmiany Prawa bankowego w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych do […]

02 lis 2017

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych: wdrożenie RODO – znaczenie dla branż internetowej i reklamowej

W połowie września bieżącego roku Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, które mają na celu ustanowienie odpowiednich regulacji wdrażających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej jako „RODO”)[1]. Obydwa projekty znajdują się aktualnie w fazie konsultacji publicznych. Jak wynika z […]

27 kw. 2017

Ocena skutków dla ochrony danych – projekt wytycznych Grupy Roboczej art. 29

4 kwietnia 2017 r. Grupa Robocza przyjęła projekt wytycznych w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych (WP 248), która zostaje wprowadzona w art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich […]

26 kw. 2017

Branżowe kodeksy postępowania w zakresie ochrony danych

Zawarte 16 grudnia 2016 r. i 7 marca 2017 r. porozumienia GIODO z organizacjami działającymi w branży teleinformatycznej i internetowej: z PIIT oraz z IAB Polska, w celu stworzenia branżowych kodeksów postępowania, mają zapewnić upowszechnienie i jednolite wdrażanie zasad ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czym […]

24 sty 2017

Obowiązkowe wyznaczenie inspektora ochrony danych oraz jego zadania – wytyczne Grupy Roboczej Art. 29

Grupa Robocza Art. 29 przygotowała wytyczne dotyczące obowiązkowego wyznaczania inspektora ochrony danych (IOD), a także jego statusu i zadań. Wytyczne mają na celu ułatwienie administratorom oraz podmiotom przetwarzającym określenie, czy po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będą mieli obowiązek wyznaczenia inspektora. **** Wyznaczenie inspektora Zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO, wyznaczenie inspektora […]

24 sty 2017

Prawo do przenoszenia danych w wytycznych Grupy Roboczej Art. 29

Art. 20 RODO ustanawia prawo do przenoszenia danych (przysługujące podmiotom danych uprawnienie do otrzymywania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi). W swoich ostatnich wytycznych Grupa Robocza art. 29 wyjaśniła najważniejsze wątpliwości dotyczące implementacji tego nowego uprawnienia. **** Zgodnie z […]

22 lis 2016

Czy dynamiczny adres IP to dane osobowe?

Trybunał Sprawiedliwości UE dnia 19 października 2016 r. wydał wyrok, w którym uznał, że dynamiczny adres IP rejestrowany przez dostawcę danej usługi online w związku z przeglądaniem strony internetowej udostępnionej publicznie stanowi dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych pod warunkiem, że dostawca ten dysponuje środkami prawnymi pozwalającymi na uzyskanie dodatkowych informacji umożliwiających […]

22 wrz 2016

Tarcza Prywatności – co nowego w zasadach transferu danych do USA?

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadza Tarczę Prywatności – program oparty na samocertyfikacji umożliwiający transfer danych osobowych z UE do USA. Program ten zastąpił unieważnioną Bezpieczną Przystań. Od dnia 1 sierpnia 2016 r. przedsiębiorstwa mogą występować o certyfikat do Departamentu Handlu USA. Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na transferze danych do USA […]

14 kw. 2022

Nowe wytyczne DSK ws. marketingu bezpośredniego i przepisów o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych w marketingu bezpośrednim jest trudnym zagadnieniem, które wymaga wyważenia ekonomicznych interesów administratorów oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą. Niemiecka Datenschutzkonferenz zaktualizowała swoje wytyczne ws. marketingu bezpośredniego, które mogą pomóc reklamodawcom przetwarzać dane osobowe na potrzeby marketingu zgodnie z RODO.

12 kw. 2022

Wytyczne EROD w sprawie prawa dostępu do danych

11 marca 2022 r. zakończyły się publiczne konsultacje wytycznych EROD w sprawie prawa dostępu do danych.

10 kw. 2022

Kompetencje Prezesa UODO w kontekście wyroku NSA z dnia 10 lutego 2022 r., sygn. akt III OSK 5028/21

NSA wydał wyrok w sprawie kompetencji Prezesa UODO do rozstrzygania spraw dotyczących zdarzeń powstałych przed 25 maja 2018 r.

06 kw. 2022

Inżynieria ochrony danych wg ENISA

Wstęp Wraz z rozwojem technologii pojawiły się nowe techniki udostępniania, przetwarzania i przechowywania danych. Doprowadziło to do powstania nowych modeli przetwarzania danych (w tym danych osobowych), ale również wprowadziło nowe zagrożenia i wyzwania. Niektóre z nich to: brak kontroli i przejrzystości, możliwość ponownego, nieuprawnionego wykorzystania danych, wnioskowanie na podstawie danych i ponowna identyfikacja, a także […]

14 lut 2022

Profilowanie w planie kontroli sektorowych Prezesa UODO w 2022 r.

Prezes UODO opublikował plan kontroli sektorowych na 2022 r. Kontrolujący UODO mają weryfikować przetwarzanie danych osobowych przez banki w zakresie profilowania.

09 lut 2022

Realizacja przez administratora obowiązków z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych

W decyzji z dnia 9 grudnia 2021 r. (DKN.5130.2559.2020) Prezes UODO nałożył na Politechnikę Warszawską administracyjną karę pieniężną w wysokości 45 000 zł za naruszenie przepisów art. 5 ust. 1 lit. f, art. 5 ust. 2, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 i 2 RODO, polegające na niezastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

19 lis 2021

EROD o kryteriach właściwości terytorialnej organów nadzorczych w celu egzekwowania art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła wewnętrzny dokument dotyczący kompetencji organów nadzorczych w egzekwowaniu przestrzegania art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE.

18 lis 2021

Wytyczne CNIL dotyczące rekrutacji

Francuski organ nadzorczy opublikował projekt wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ramach rekrutacji. CNIL odnosi się m.in. do kwestii zbierania o kandydatach danych publicznie dostępnych w Internecie i używania metod oceny osobowości kandydata do pracy.

16 lis 2021

Aktualny stan normalizacji sztucznej inteligencji w świetle projektu rozporządzenia UE dotyczącego SI i dalsze potrzeby w tym zakresie

W niniejszym artykule omawiamy raport przedstawiający obecny stan prac normalizacyjnych w obszarze rozwoju i wdrażania systemów SI, ich pokrycie oraz luki w kontekście wymagań określonych w AIA. Raport ten ma służyć m.in. analizie norm dotyczących systemów SI w zakresie właściwości umożliwiających ocenę ich zgodności z wymaganiami określonymi w projekcie rozporządzenia AIA z 21 kwietnia 2021 r. oraz odpowiedniego ukierunkowania dalszej pracy organizacji normalizacyjnych w celu uzupełnienia zidentyfikowanych braków.

27 wrz 2021

Transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii bez dodatkowych wymagań

Dnia 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska potwierdziła w swoich decyzjach, że Wielka Brytania zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W konsekwencji transfer danych osobowych przez podmioty z państw członkowskich w UE do Wielkiej Brytanii nie wymaga spełniania przez te podmioty żadnych dodatkowych wymagań.

25 wrz 2021

Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w 2020 r.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował 26 sierpnia 2021 r. sprawozdanie ze swojej działalności w 2020 r. Dokument ten zawiera ważne informacje dotyczące czynności podejmowanych przez polski organ nadzorczy w zeszłym roku oraz problemów, które zwróciły jego uwagę.

24 wrz 2021

Kara dla Amazona w rekordowej wysokości 746 mln euro

Luksemburski organ nadzorczy (CNPD) nałożył na Amazon Europe Core S.à.r.l. karę w wysokości 746 mln euro za naruszenia dotyczące braku podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych użytkowników platformy Amazon.

22 wrz 2021

Kara PUODO dla Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu karę administracyjną w wysokości 10 tys. zł. Administrator danych został ukarany za zagubienie nieszyfrowanego pendrive’a przez kuratora sądowego. Na zagubionym nośniku przechowywano dane aż 400 osób, które podlegały nadzorowi kuratorskiemu i były objęte wywiadem środowiskowym.

20 wrz 2021

EROD przyjmuje wiążącą decyzję w sprawie WhatsApp Ireland Ltd. na podstawie art. 65 RODO

Dnia 13 kwietnia 2021 r. EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych 8/2020 w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych. W artykule omawiamy najistotniejsze aspekty wytycznych.

21 cze 2021

Wytyczne EROD w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych

Wstęp Dnia 13 kwietnia 2021 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła ostateczną wersję Wytycznych 8/2020 w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych po publicznych konsultacjach. W artykule omawiamy najistotniejsze aspekty wytycznych. Ich celem jest wyjaśnienie ról i obowiązków dostawców mediów społecznościowych i podmiotów korzystających z ich usług w zakresie targetowania. Podmioty zaangażowane w mechanizm targetowania […]

16 cze 2021

Normalizacja jakości i bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji

Aktualny stan w zakresie wytycznych do oceny jakości i bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji (AI) staje się coraz częściej istotną barierą dla ich rozwoju i zastosowań, w szczególności w obszarach krytycznych dla bezpieczeństwa i ochrony, w takich dziedzinach jak energetyka jądrowa, medycyna czy pojazdy autonomiczne. Wynika to z faktu, że metod i kryteriów stosowanych do tradycyjnych systemów informatycznych nie można zastosować do oceny bezpieczeństwa, stabilności i niezawodności systemów sztucznej inteligencji wykorzystujących technologie maszynowego uczenia i sieci neuronowych. Niniejszy artykuł jest streszczeniem opublikowanego przez BSI (niemiecki Federalny Urząd Bezpieczeństwa Teleinformatycznego) opracowania zatytułowanego „Towards Auditable AI Systems. Current status and future directions”.

14 cze 2021

Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji

Wstęp Dnia 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act). W artykule omawiamy najważniejsze postanowienia projektu. Kontekst i cel projektu Projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji wpisuje się w szerszą strategię Komisji Europejskiej – „Europa na miarę ery cyfrowej”[1]. W 2018 r. Komisja opublikowała europejską strategię […]

27 lip 2020

Wyrok w sprawie Schrems II i jego znaczenie dla transferu danych do Stanów Zjednoczonych i innych państw trzecich

W dniu 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał, TSUE) wydał długo oczekiwane orzeczenie dotyczące dopuszczalności transferu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. Zapadło ono w tzw. sprawie Schrems II (C‑311/18), będącej kontynuacją wcześniej już rozstrzyganego przez TSUE sporu pomiędzy Maximilianem Schremsem, Facebook Ireland Ltd. oraz irlandzkim organem ds. ochrony danych osobowych (Schrems I, […]

23 lip 2019

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych w świetle nowego poradnika UODO

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: „UODO”) kilka tygodni temu opublikowany został poradnik zatytułowany Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych[1]  (dalej: „Poradnik UODO”). Z uwagi na ogólny charakter przepisów RODO[2] oraz bardzo krótkie terminy na zgłoszenie naruszeń do organu nadzorczego, po stronie podmiotów przetwarzających dane osobowe w dalszym ciągu pojawiają się […]

20 lis 2018

Możliwości wyłączenia wtórnego obowiązku informacyjnego w świetle przepisów RODO

Jedną z naczelnych zasad ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)[1] jest tzw. zasada przejrzystości[2], o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodnie z tym przepisem dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą[3]. Emanację tej zasady stanowią w szczególności normy zawarte […]

30 cze 2017

Prawo do bycia zapomnianym kolejny raz przed TSUE

Francuska Rada Stanu (Conseil d’Etat) zwróciła się do TSUE o wyjaśnienie kolejnych wątpliwości związanych ze stosowaniem prawa do żądania usunięcia z wyszukiwarki internetowej danych osobowych wnioskującego, czyli tzw. prawa do bycia zapomnianym. Trybunał będzie musiał rozważyć m.in. obowiązki spoczywające na operatorze wyszukiwarki internetowej, w przypadku gdy dane wrażliwe są zawarte w artykule prasowym lub gdy […]

27 kw. 2017

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych – wdrożenie RODO

Dnia 28 marca 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na stronie internetowej projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy mają zapewnić skuteczne stosowanie RODO w polskim porządku prawnym. Projekt przewiduje m.in. nową nazwę organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz reguluje w odmienny sposób postępowanie przed organem nadzorczym. Kolejny projekt ustawy prawdopodobnie ukaże […]

22 mar 2017

Czy istnieje prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych figurujących w publicznym rejestrze spółek?

TSUE w wyroku z 9 marca 2017 r. uznał, że nie istnieje prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w publicznych rejestrach spółek. Niemniej jednak, po upływie wystarczająco długiego czasu od rozwiązania danej spółki, państwa członkowskie mogą przewidzieć w wyjątkowych przypadkach ograniczenie dostępu osób trzecich do takich danych. **** Stan faktyczny sprawy […]

24 sty 2017

Jak ustalić wiodący organ nadzorczy – wytyczne Grupy Roboczej Art. 29

W celu ustanowienia spójnego i zorganizowanego sposobu sprawowania nadzoru nad transgranicznym przetwarzaniem danych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (dalej “RODO”) jeden organ nadzorczy zostaje uznany za “wiodący organ nadzorczy”. Grupa Robocza art. 29 w swoich wytycznych z dnia 13 grudnia 2016 r. (WP 244, 16/EN, dostępne w języku angielskim tutaj, natomiast nieoficjalne […]

22 gru 2016

Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące wdrożenia RODO

Podczas grudniowego spotkania kontynuowano prace związane z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w rezultacie których Grupa Robocza Art. 29 przyjęła następujące dokumenty zgodnie z przyjętym w lutym 2016 r. planem działania: – Wytyczne i najczęściej zadawane pytania dotyczące prawa do przenoszenia danych, – Wytyczne i najczęściej zadawane pytania dotyczące inspektorów ochrony danych oraz – Wytyczne i najczęściej zadawane pytania dotyczące […]

04 paź 2016

Luka w platformie internetowej ZUS – bezpieczeństwo danych osobowych

W połowie września serwisy internetowe poinformowały o poważnej luce w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Błąd w systemie ZUS pozwalał na założenie konta na internetowej platformie ZUS-u dowolnej osobie, jeśli tylko znane było jej imię, nazwisko i PESEL. Wśród informacji do których dostęp mogła mieć nieuprawniona osoba znajdowały się także dane wrażliwe. Taka luka w platformie […]