Cookie pledge to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu wypracowanie dobrowolnego rozwiązania, które ustandaryzuje i uprości zasady stosowania plików cookies i reklamy targetowanej. Została ona ogłoszona w marca 2023 r. W kwietniu 2023 r. odbyła się dyskusja przy okrągłym stole. Z tego spotkania powstał raport Komisji, w którym podsumowano kluczowe tematy poruszone podczas debaty. Omawiane rozwiązanie ma na celu przeciwdziałanie tzw. zmęczeniu plikami cookies, co przekłada się na to, że konsumenci w sposób losowy, bez zapoznania się z treścią, akceptują stosowanie plików cookies na swoich urządzeniach.

19 grudnia 2023 r. opublikowano projekt zasad inicjatywy cookie pledge. Składa się on z 8 zasad, które skupiają się na:

  • przejrzystości informacji przekazywanych konsumentom,
  • możliwości wyboru formy reklamy mającej mniejszy wpływ na prywatność,
  • przekazywaniu informacji w dwóch warstwach,
  • zasadach wyrażania zgody na stosowanie plików cookies,
  • częstotliwości zapytań o zgodę oraz
  • możliwości odmowy udzielenia zgody z góry na konkretne pliki cookies.

W tym samym dniu odbyło się również spotkanie Komisji z przedsiębiorcami z branży reklamy cyfrowej oraz stowarzyszeniami konsumentów i przedsiębiorców w celu omówienia zasad składania deklaracji przynależności do inicjatywy cookie pledge. Podsumowanie spotkania zostało opublikowane w raporcie.

Ponadto Europejska Rada Ochrony Danych opublikowała odpowiedź na inicjatywę Komisji dotyczącą dobrowolnego zobowiązania przedsiębiorstw do uproszczenia zarządzania przez konsumentów plikami cookie i spersonalizowanymi reklamami. Wskazała w niej rekomendacje dotyczące: wymogów ważnej zgody na gruncie RODO, wymogów informacyjnych oraz relacji pomiędzy art. 5 ust. 3 dyrektywy e-Privacy oraz RODO.

W kwietniu 2024 r. planowane jest przedstawienie przez Komisję końcowej wersji zasad cookie pledge. Wprowadzenie dobrowolnego standardu dotyczącego stosowania plików cookies, w tym wyrażania zgody przez użytkownika oraz informowania go o wykorzystywanych technologiach i przetwarzaniu danych osobowych, będzie mieć wpływ na wszystkie podmioty, które wykorzystują te technologie, nawet jeżeli nie przystąpią do standardu.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej.