Veröffentlichungen


Warnungen

Juni 2022

RODO

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem newslettera RODO!

W numerze m.in.:

 • Kontrole przestrzegania przepisów o inspektorze ochrony danych (IOD)
 • Standardowe klauzule umowne w pytaniach i odpowiedziach
 • Czy stosowanie cookie walls może być dopuszczalne? Kilka słów o nowym stanowisku CNIL
 • Komisja Europejska i USA ogłosiły wspólne stanowisko w sprawie Transatlantyckich Ram Ochrony Prywatności Danych

Zapraszamy do lektury!

Newsletter herunterladen

IP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnym wydaniem IP Legal Alert, w którym omawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w projekcie nowej ustawy prawo własności przemysłowej.

W numerze:

 • Zmiany dotyczące zgłoszenia wzorów użytkowych, budzą chyba najwięcej kontrowersji. Czy zasadnie?
 • Najważniejsze zmiany w nowej ustawie prawo własności przemysłowej dotyczące znaków towarowych
 • Urząd Patentowy RP przyspiesza procedowanie – rezygnacja z obligatoryjnych rozpraw w postępowaniu spornym
 • Projekt nowej ustawy PWP wprowadza nieznaną wcześniej w polskim prawie patentowym koncepcję wstępnego zgłoszenia wynalazku
 • 🔹 Już nie korzystanie, a postać wzoru nie może być sprzeczna z porządkiem publicznym czy dobrymi obyczajami
 • 🔹 Zmiany w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP
Newsletter herunterladen
Mai 2022

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z majowym wydaniem newslettera IT-Tech!

W numerze:

 • Outsourcing IT w decyzji PUODO
 • Dostawca narzędzi IT odpowie za wykorzystanie ich przez kartel
 • Publikacja projektu Aktu w sprawie danych (Data Act) – rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich
 • Data Act – jak wpłynie na umowy chmurowe?
 • Wytyczne Datatilsynet dotyczące przetwarzania danych osobowych w chmurze
 • Czy blockchain zrewolucjonizuje komunikację z klientem? Rośnie popularność trwałego nośnika opartego na technologii „łańcucha bloków”
 • Stanowisko amerykańskiego Copyright Office dot. ochrony prawnoautorskiej utworów stworzonych przez systemy tzw. sztucznej inteligencji
Newsletter herunterladen

Life-Science

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z majowym wydaniem newslettera Life-Science!

W numerze:

 • O ryzyku naruszenia praw konsumentów przy sprzedaży suplementów: im więcej zarzutów, tym więcej kar?
 • Zmiany w zasadach reklamy wyrobów medycznych
 • Konopie indyjskie w Polsce – istotne zmiany w ustawodawstwie, orzecznictwie i na rynku
 • Nowa ustawa winiarska

Newsletter herunterladen

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • zawieszeniu biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców,
 • nowelizacji tzw. Specustawy,
 • projekcie dotyczącym elektronicznego zawierania umów,
 • planowanym podwyższeniu wysokości diety z tytułu krajowej podróży służbowej.
Newsletter herunterladen
April 2022

RODO

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera RODO!

W numerze m.in.:

 • Pierwsza administracyjna kara pieniężna Prezesa UODO nałożona w jednym postępowaniu na administratora i podmiot przetwarzający;
 • Decyzja belgijskiego organu nadzorczego w sprawie mechanizmu (TCF 2.0);
 • RODO i chmura – wytyczne Datatilsynet;
 • Wytyczne DSK ws. marketingu bezpośredniego;
 • Były pracownik nie jest zaufanym odbiorcą danych – wnioski z decyzji Prezesa UODO;
 • Darkpatterns w świetle Wytycznych EROD nr 03/2022
Newsletter herunterladen

Antitrust

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Tuż przed majówką publikujemy wiosenne, poszerzone wydanie Antitrust Alert. Omawiamy w nim aktualnie najistotniejsze zagadnienia, w tym:

 • Koniec taryfy ulgowej dla umów w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
 • Nowe ryzyka związane z przeprowadzaniem przez Prezesa UOKiK przeszukań u przedsiębiorców
 • Projekt zmian w ustawie antyzatorowej
Newsletter herunterladen

PZP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem newslettera PZP!

W numerze:

 • Opinia Prezesa UZP dotycząca możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia m.in. w kontekście wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji
 • Unijny zakaz udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach
 • Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy wyłączone z procedur ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Certyfikacja wykonawców jako sposób na zmniejszenie biurokracji i usprawnienie przetargów
 • Samoczyszczenie
 • Odesłania do dawnego PZP w gwarancjach wadialnych, czyli orzecznictwo KIO już nie tak formalne
Newsletter herunterladen

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na dziecko będące obywatelem Ukrainy
 • nowelizacji tzw. Specustawy
 • nowych zasadach ustalania miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich
 • projekcie Ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego.
Newsletter herunterladen
März 2022

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym lutowo-marcowym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W numerze omawiamy inicjatywy podejmowane przez:

 • Instytucje UE – w zakresie sankcji nakładanych na Rosję oraz Białoruś w związku z atakiem zbrojnym na Ukrainę 
 • UKNF – w związku z publikacją stanowiska dotyczącego wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych 
 • UKNF – w związku z publikacją stanowiska KNF ws. usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy 
 • GIIF – w kontekście publikacji komunikatu dotyczącego zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego 
 • EBA – w związku z publikacją ostatecznej wersji wytycznych dotyczących wyłączenia z tytułu ograniczonej sieci akceptacji (ang. limited network)

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów sektora FinTech.

Newsletter herunterladen

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • regulacjach prawnych związanych z wojną na Ukrainie
 • nowej stronie informacyjnej dla obywateli Ukrainy
 • zmianach w Polskim Ładzie
 • możliwości dofinansowania pobytu w żłobku.
Newsletter herunterladen
Februar 2022

Life-Science

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem Life Science.

W bieżącym numerze:

 • Mylący charakter znaku towarowego? Spór wokół znaku towarowego „Vitamin D Like”
 • Probiotyki, prebiotyki, psychobiotyki, czyli o braku jasnych ram prawnych oznaczania suplementów diety
 • Rewolucja w reklamie wyrobów medycznych
 • Wykładnia polskiego zakazu reklamy aptek z art. 94a u.p.f. w najnowszym orzecznictwie
Newsletter herunterladen

PZP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem PZP!

W numerze:

 • UZP opublikował ostateczną wersję rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne (tom II) – jak przygotować OPZ na system IT?
 • Wysoka inflacja jako powód zmiany wynagrodzenia w umowach zawartych na podstawie nowego i starego PZP
 • Zmiana obligatoryjnej przesłanki wykluczenia z postępowania od 1 stycznia 2022 r. i zamieszanie z powodu braku przepisów intertemporalnych
 • Zmiany w przepisach o zamówieniach publicznych w 2022 r.
 • Nowy, „słabszy” skutek zawezwania do próby ugodowej: zawieszenie zamiast przerwania biegu przedawnienia
 • Nowe wyższe progi unijne w 2022 r.
 • Elektromobilność w zamówieniach publicznych
 • Kara umowna za zwłokę bez określonego limitu
Newsletter herunterladen

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem IT-Tech!

W numerze:

 • UZP opublikowało finalna wersję Rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne (tom II) – jak przygotować OPZ na system IT?
 • Regulacyjne cybertsunami
 • Exit plan – potężne narzędzie w rękach zamawiającego chmurę
 • 50% koszty i IP Box, czyli ulgi podatkowe dla pracowników z branży IT
 • Zakończenie publicznych konsultacji Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii w zakresie regulacji sztucznej inteligencji
 • Usługi telekomunikacyjne dla osadzonych – planowane ciche upaństwowienie rynku
 • Kara umowna za zwłokę bez określonego limitu
 • Nowy, „słabszy” skutek zawezwania do próby ugodowej: zawieszenie zamiast przerwania biegu przedawnienia
Newsletter herunterladen
Januar 2022

RODO

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym numerem Newslettera RODO.

W numerze:

 • Profilowanie do kontroli UODO
 • Ochrona danych a ustawa o sygnalistach
 • Nowe standardowe klauzule umowne jako mechanizm transferu danych do państwa trzeciego
 • Niemieckie orzecznictwo dotyczące stosowania plików cookie
 • Ochrona danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne
 • Odpłatny, prawnie uzasadniony interes administratora danych
 • Raport ENISA dotyczący podnoszenia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym, grudniowo 2021 - styczniowym 2022 newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W numerze omawiamy inicjatywy podejmowane przez:

 • Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) – publikacja stanowiska w sprawie stosowania wymogów w zakresie zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami produktu;
 • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA, EUNB) – publikacja Wytycznych dotyczących wykorzystania rozwiązań w zakresie zdalnego onboardingu klienta;
 • Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) – publikacja komunikatów GIIF, m.in. w sprawie ogólnogrupowych procedur w zakresie AML/ CFT oraz korzystania z usług podmiotów trzecich (partnerów outsourcingowych) przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego;
 • Europejską Radę Ochrony Danych (EROD) – publikacja Wytycznych w sprawie prawa do dostępu do danych osobowych oraz pisma w sprawie zgody stosowania plików cookie;
 • Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) - publikacja Strategii Cyfrowej Transformacji.
Newsletter herunterladen

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj (BKB) oraz Traple Konarski Podrecki & Partner z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • zmianach w prawie pracy w 2022 roku 
 • Dyrektywie w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE
 • zmianach w zatrudnianiu cudzoziemców
 • nowych zasadach przedawnienia (zawezwanie do próby ugodowej, mediacja pozasądowa) 
 • możliwych zmianach w zatrudnieniu socjalnym. 
Newsletter herunterladen
Dezember 2021

IP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Legal Alert.

W numerze:

 • Nowe zasady sprzedaży konsumenckiej towarów, w tym tzw. towarów z elementami cyfrowymi
 • Wyrok Sądu UE w sprawie T-353/20 – znak słowno-graficzny AC MILAN vs. znak słowny MILAN
 • Zrzut ekranu archiwalnej strony internetowej jako wiarygodny dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego
 • Czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części
Newsletter herunterladen

PZP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Newslettera PZP.

W numerze:

 • Zielone światło dla wolnej ręki w zamówieniach IT – czyli zaproszenie do negocjacji jako nagroda w konkursie
 • Uwaga na gwarancje wadialne, czyli powszechny błąd w ich treści 
 • Szersza podstawa wykluczenia z postępowania od 1 stycznia 2022 r. Rejestr umów
 • Cyberbezpieczne zamówienia publiczne. Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Nowe wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Projekt Polityki zakupowej państwa upubliczniony
Newsletter herunterladen

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Newslettera IT-Tech.

W numerze:

 • Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Rekomendacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sektora energii
 • Ukształtowanie kar umownych w umowie IT – zasada odpowiedzialności
 • Regulacja doboru personelu w umowach na „body leasing” w IT
 • Co się dzieje z wdrożeniem Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej i Prawem komunikacji elektronicznej?
 • Sztucznie inteligentne wyroby medyczne. Biała księga TÜV SÜD, czyli nowe wytyczne dla branży medtech
Newsletter herunterladen

Life-Science

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem Life Science.

W bieżącym numerze:

 • Sztucznie inteligentne wyroby medyczne. Biała księga TÜV SÜD, czyli nowe wytyczne dla branży medtech
 • Software medyczny – kwestie definicyjne
 • Nadzór nad wyrobami medycznymi po ich wprowadzeniu do obrotu
Newsletter herunterladen

Litigation

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury grudniowego wydania Litigation Alert.

W numerze:

 • Listy ochronne – czy jest na nie miejsce w polskiej procedurze cywilnej?
 • Powództwo wzajemnie w sprawach własności intelektualnej – wybrane problemy
 • Czy ustanowienie tego samego pełnomocnika przez pozwanych solidarnie ograniczy zwrot kosztów zastępstwa procesowego?
 • Kłamstwo ma krótkie nogi, ale bywa uprawnione
 • Wybrane pytania prejudycjalne sądu ds. własności intelektualnej w Warszawie
 • Informatyzacja postępowania upadłościowego
Newsletter herunterladen

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki & Partners oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy. 

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • whistleblowingu 
 • łączeniu funkcji IOD z zadaniami związanymi z obsługą wniosków od sygnalistów 
 • geograficznym różnicowaniu wysokości wynagrodzenia 
 • kosztach pracy w Polskim Ładzie 
 • pracy zdalnej 
 • wzroście płacy minimalnej  
 • wynagrodzeniu za czas obowiązkowego szkolenia 
 • zmiany w zasiłkach w 2022 r. 
Newsletter herunterladen
November 2021

RODO

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem RODO!

W numerze:

 •  Projekt wytycznych CNIL dotyczących rekrutacji 
 •  Datatilsynet publikuje wytyczne dotyczące wykorzystania danych osobowych do testowania systemów informatycznych
 •  Przekazywanie danych osobowych za pomocą faksu niezgodne z RODO
 •  Ustawa o ochronie danych osobowych Chińskiej Republiki Ludowej
 •  Obsługa zgłoszeń sygnalistów a pełnienie funkcji IOD w organizacji
 •  Europejska Rada Ochrony Danych o kryteriach właściwości terytorialnej organów nadzorczych w celu egzekwowania art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE
 •  Aktualny stan normalizacji sztucznej inteligencji w świetle projektu rozporządzenia UE dotyczącego SI i dalsze potrzeby w tym zakresie
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W obecnym numerze w szczególności omawiamy inicjatywy podejmowane przez:

 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – publikacja stanowiska dot. zasad działalności dostawców usług finansowania społecznościowego (crowdfunding) w okresie przejściowym;
 • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – publikacja nt. rozpoczęcia konsultacji publicznych dot. nowelizacji regulacyjnych standardów technicznych ws. silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych, i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (RTS ws. SCA CSC);
 • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – publikacja wytycznych ws. licencjonowania instytucji kredytowych (banking);
 • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – publikacja projektu regulacyjnych standardów technicznych ws. zarządzania portfelami pożyczek w ramach usług finansowania społecznościowego;
 • Financial Action Task Force (FATF) – aktualizacja wytycznych ws. podejścia opartego na ryzyku do aktywów wirtualnych i dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (AML).
Newsletter herunterladen
Oktober 2021

IP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Legal Alert.

W numerze:

 • Dźwięk otwieranej puszki nie odróżnia towaru w obrocie
 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20 – ciąg dalszy
 • Sony traci prawo ochronne na znak towarowy Vita
 • Czy polski Urząd Patentowy będzie działał szybciej niż EUIPO?
 • IP News
Newsletter herunterladen

PZP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera PZP!

W numerze:

 • Kontrowersje wokół art. 117 ust. 4 PZP, czyli jak traktować oświadczenie o podziale prac pomiędzy poszczególnymi członkami konsorcjum 
 • Czy pracownik jednego z konsorcjantów może reprezentować całe konsorcjum w postępowaniu odwoławczym? 
 • Wznowienie czy powtórzenie aukcji elektronicznej w przypadku wystąpienia awarii systemu lub innych problemów technicznych? 
 • Umowy częściej opiniowane przez Prokuratorię Generalną RP - zmiany w ustawie o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r. – omówienie wybranych informacji 
Newsletter herunterladen

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera IT-Tech!

W numerze:

 • Podatek u źródła przy usługach chmurowych
 • Legalna dekompilacja programu komputerowego na potrzeby naprawy błędów przesądzona przed TS UE
 • Zabezpieczenia nabycia majątkowych praw autorskich w umowach na body leasing w IT
 • Istota Contributor License Agreement (CLA) i jego wykorzystanie
 • Polski hub europejskiej inicjatywy Gaia-X, zainaugurował swą działalność w Polsce
 • Czy kolejne wyroki TSUE położą kres pakietom no limit?
 • Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego podpisana przez Prezydenta
 • Wejście w życie ustawy o e-doręczeniach
Newsletter herunterladen

Antitrust

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Alertu Antitrust!

W numerze:

 • Na czym polega ruch określany przez jego przeciwników mianem hipster antitrust?
 • Czy Komisja Europejska zmodyfikuje reguły wyznaczania rynku właściwego określone obwieszczeniem z 1997 r.?
 • Das Kartell – nowa zmowa na rynku samochodowym
 • Zero szans na zero-rating?
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W październikowym wydaniu znajdą Państwo omówienie:

 • uchwalonych zmian prawnych – nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz nowego rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (e-paragon)
 • projektowanych zmian prawnych – w tym projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych oraz projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (whistleblowing, syganliści)
 • wybranych inicjatyw Polish Financial Supervision Authority (UKNF) – w tym nowej partii Q&A do komunikatu chmurowego oraz stanowiska ws. niektórych aspektów zarządzania ryzykiem funduszy inwestycyjnych i ASI
 • wybranych inicjatyw innych organów krajowych – komunikatu Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowy Bank Polski (NBP) ws. postulatów na rzecz ograniczenia transakcji oszukańczych w płatnościach detalicznych
 • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA) – w tym opublikowanych przez European Banking Authority (EUNB) najnowszych projektów regulacyjnych standardów technicznych
 • wybranych inicjatyw innych instytucji zagranicznych – rozszerzenia „szarej listy” Financial Action Task Force (FATF) o nowe jurysdykcje

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.

Newsletter herunterladen
September 2021

RODO

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera RODO, którego tematem przewodnim jest transfer danych do państw trzecich.

Pozostałe tematy artykułów:

 • Ostateczna wersja zaleceń EROD dot. środków uzupełniających
 • Transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii bez dodatkowych wymagań
 • Ochrona danych osobowych a otwieranie danych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Wspólna opinia EROD i EIOD dot. unijnego projektu rozporządzenia ws. SI
 • EROD przyjmuje wiążącą decyzję w sprawie WhatsApp Ireland Ltd. na podstawie art. 65 RODO
 • Wytyczne DSK w sprawie przekazywania danych osobowych za pomocą wiadomości e-mail
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie SGGW vs. PUODO
 • Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO w 2020 r.
 • Wystąpienie BfDI ws. prowadzenia fanpage’y na portalu Facebook przez federalne organy publiczne
 • Kara dla Amazona w rekordowej wysokości 746 mln euro
 • Kara PUODO dla Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu
 • Sztuczna inteligencja jako element dyplomacji państwowej i narzędzie do zdobycia przewagi politycznej i gospodarczej
Newsletter herunterladen

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki & Partners oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • płacy minimalnej w 2022 roku 
 • zmianach w ustawach dotyczących ubezpieczeń społecznych
 • projekcie stanowiska KNF w sprawie mediów społecznościowych
 • przedłużeniu kadencji niektórych organów
 • stanowisku PIP w sprawie szczepień pracowników.
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem newslettera FinTech, w którym omawiamy najnowsze regulacje w sektorze instytucji finansowych! 

W obecnym numerze znajdą Państwo omówienie:

 • uchwalonych zmian prawnych – nowelizacji ustawy o Bankowy Fundusz Gwarancyjny, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, a także zmian ustawy o usługach płatniczych
 • projektowanych zmian prawnych – w tym projektu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych
 • wybranych inicjatyw Polish Financial Supervision Authority – w tym decyzji o nałożeniu kar administracyjnych
 • wybranych inicjatyw innych organów krajowych – w tym komunikatu UOKiK ws. modyfikacji mechanizmu rozliczania wykorzystanych pieniędzy z kart prepaid w Prawie telekomunikacyjnym 
 • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA) – w tym sprawozdania European Banking Authority na temat platformizacji unijnego europejskiego sektora bankowego i usług płatniczych
Newsletter herunterladen
August 2021

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera IT-Tech.

W numerze:

 • IP Box a dochody uzyskane z udostępnienia oprogramowania SaaS
 • Jak dostawca rozwiązań IT może dokonywać waloryzacji wynagrodzenia?
 • Zakaz konkurencji w umowach z konsultantami IT
 • Zawezwanie nie przerwie biegu przedawnienia?
 • Nowelizacja rozporządzenia eIDAS
 • Europejski Akt w sprawie danych oraz rewizja dyrektywy w sprawie ochrony prawnej baz danych – rozpoczęcie konsultacji
Newsletter herunterladen

PZP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera PZP.

W numerze:

 • Klauzule abuzywne w nowym PZP
 • Wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu niewykonania, niewykonania należycie albo długotrwałego nienależytego wykonywania istotnego zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Oświadczenie producenta już nie wystarczy do wygrania przed KIO, czyli omówienie wyroku w sprawie o sygn. KIO 782/21
 • Nowy przewodnik dotyczący aspektów społecznych w zamówieniach publicznych opublikowany
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiada wprowadzenie certyfikatów dla wykonawców w zamówieniach publicznych
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury sierpniowego wydania newslettera FinTech!

W najnowszym numerze znajdą Państwo omówienie:

 • uchwalonych zmian prawnych – rozporządzenia 2021/1230 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie płatności transgranicznych w Unii Europejskiej
 • projektowanych zmian prawnych – w tym projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz projektu zmian ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
 • wybranych inicjatyw Polish Financial Supervision Authority – w tym projektu w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach
 • wybranych inicjatyw innych organów krajowych – w tym publikacji Prezesa UODO dotyczących konsultacji EROD odnoszących się do kodeksów postępowania jako zabezpieczenia przy transferze danych osobowych oraz polskiej wersji językowej wytycznych dotyczących rozpoznawania twarzy face recognition 
 • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA) – w tym raportu European Securities and Markets Authority (ESMA) ws. wykorzystania FinTech przez centralne depozyty papierów wartościowych
 • raportu estońskiego banku centralnego dotyczącego potencjalnego wykorzystania technologii blockchain dla wdrożenia cyfrowego euro

Informujemy również o newsach w sektorze FinTech oraz nadchodzących wydarzeniach tematycznych, w tym konferencji Legal FinTech 2021 w dniu 16 września 2021 r. organizowanej przez Wydawnictwo C.H. Beck i SPNT.

Newsletter herunterladen
Juli 2021

IP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Legal Alert.

W numerze m.in.:

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20
 • Związanie organu (Urzędu Patentowego RP) oceną dokonaną przez sąd administracyjny
 • Czy klocki Lego będą nadal chronione w Unii Europejskiej, czyli kilka uwag na tle wyroku Sądu z 24 marca 2021 r. w sprawie T-515/19 (Lego A/S przeciwko EUIPO i Delta Sport Handelskontor GmbH)
 • Europa chce przeciwdziałać naruszeniom praw własności intelektualnej
 • „Sprzedaż” dóbr cyfrowych opatrzonych NFT względem prawa autorskiego
Newsletter herunterladen

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki & Partners oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • rekomendacji dla Kancelarii BKB Baran Książek Bigaj oraz dla dr. Daniela Książka w Rankingu "Rzeczpospolitej"
 • rządowej propozycji płacy minimalnej w 2022 roku
 • "Strategii Demograficznej 2040", "Polskim Ładzie" i możliwych zmianach w prawie pracy
 • projekcie w zakresie kontroli trzeźwości pracowników
 • zmianach w postępowaniu cywilnym w związku z epidemią.
Newsletter herunterladen

Litigation

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Dzisiaj nasze lipcowe wydanie Litigation Alert, a w nim:

 • E-doręczenia – jakie zmiany wprowadzono i jakie nas jeszcze czekają?
 • podsumowanie roku działania sądów własności intelektualnej – jak wyglądają statystyki?
 • kiedy możemy skorzystać z dłuższego terminu na wniesienie apelacji?
 • dowód z opinii biegłego – czy można go wykorzystać w innym postępowaniu? 
 • jakie są skutki złożenia środka zaskarżania do niewłaściwego sądu?
 • jak podważyć umorzenie postępowania w sytuacji, gdy nie było podstaw do jego zawieszenia?
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W najnowszym wydaniu znajdą Państwo omówienie:

 • uchwalonych zmian prawnych – ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu AML/ CFT 
 • projektowanych zmian prawnych – w tym projektu zmian niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, zwłaszcza w kontekście outsourcingu zagranicznego i możliwości dalszego podoutsourcingu 
 • wybranych inicjatyw UKNF – w tym komunikatu dotyczącego rozliczania kredytów konsumenckich oraz badań w zakresie kryptoaktywów
 • wybranych inicjatyw innych organów krajowych – w tym publikacji PUODO dotyczącej nowych wytycznych EROD w zakresie pojęć administratora oraz procesora, a także swobodnego przepływu danych do UK 
 • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA) – w tym sprawozdania EUNB w zakresie funkcjonowania RegTech w UE oraz projektu wytycznych EBA ws. ograniczonej sieci na gruncie dyrektywy PSD2 
 • inicjatyw innych instytucji zagranicznych – w tym projektu KE nowych ram prawnych

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.

Newsletter herunterladen
Juni 2021

Antitrust

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury czerwcowego Antitrust Alert! Nowe wydanie poświęcone jest zagadnieniom z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w tym:

 • wpływowi Europejskiego Zielonego Ładu na prawo konkurencji
 • sprawie Apple v. Komisja Europejska
 • postępom w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Newsletter herunterladen

RODO

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury kolejnej edycji newslettera RODO! Tematem numeru jest „Sztuczna inteligencja a RODO” – w trzech tekstach omawiamy m.in. projekt rozporządzenia ws. SI i inne aspekty SI, które są istotne z perspektywy RODO.

Oprócz tego w newsletterze przeczytają Państwo o:

 • Nowych standardowych klauzulach umownych
 • Zbieraniu danych o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 przez pracodawców
 • Wytycznych EROD w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych
 • Paneuropejskim kodeksie postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej
 • Zasadach wycofywania zgody na przetwarzanie danych osobowych w świetle wyroku WSA
 • Rekomendacjach belgijskiego organu nadzorczego w prawie technik sanityzacji danych i niszczenia nośników danych
 • Wspólnym Komunikacie AEPD i EIOD w sprawie 10 nieporozumień dotyczących procesu anonimizacji
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego opracowania prezentujemy najnowsze zmiany prawne oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (m.in. projekt rozporządzenia ws. stanowisk i funkcji będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytucje na szczeblu krajowym oraz unijnym.

W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:
☑ KNF – publikacja stanowiska ws. polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 r.;
☑ GIIF – publikacja komunikatu ws. działań podejmowanych przez instytucje obowiązane w przypadku realizacji przez klienta transakcji niezgodnych z wiedzą tej instytucji o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności;
☑ PUODO – publikacja na temat nowych standardowych klauzul umownych dot. transferu danych osobowych poza teren EOG;
☑ EBA – publikacja raportu dot. gotowości dostawców usług płatniczych do stosowania SCA w kontekście transakcji kartowych realizowanych w e-commerce;
☑ EIOPA – publikacja sprawozdania na temat zasad zarządzania sztuczną inteligencją w sektorze ubezpieczeniowym;
☑ EIOD – publikacja opinii ws. projektu rozporządzenia MICA.

W przygotowanym materiale znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.

Newsletter herunterladen
Mai 2021

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera IT-Tech.

W numerze:

 • Tom II rekomendacji Prezesa UZP dotyczący zamówień publicznych na systemy informatyczne opublikowany
 • Ryzyko związane z wykorzystaniem oprogramowania open source
 • Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji
 • Spór Oracle vs. Google – amerykański Sąd Najwyższy orzeka, że kopiowanie kodu przez Google jest usprawiedliwione
Newsletter herunterladen

PZP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem newslettera Prawo zamówień publicznych.

W numerze:

 • Tom II rekomendacji Prezesa UZP dotyczący zamówień publicznych na systemy informatyczne opublikowany
 • Rekomendacje UZP dot. zamówień przedkomercyjnych
 • Negocjacje w wariancie drugim trybu podstawowego
 • Konkurs w nowym PZP
 • Polityka zakupowa państwa w zakresie zamówień publicznych
 • Sądowy zakaz zawarcia umowy przez zamawiającego po wyroku KIO dopuszczalny?
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego opracowania prezentujemy nadchodzące zmiany prawne oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (m.in. prezydencki projekt nowelizujący ustawę o usługach płatniczych oraz założenia do projektu ustawy dot. crowdfundingu).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytucje na szczeblu krajowym oraz unijnym.

W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:

 • UKNF – publikacja raportu z prac zespołu ds. innowacji finansowych FinTech oraz metodyki BION 2021 dla banków;
 • NBP – publikacja na temat pieniądza cyfrowego banku centralnego;
 • EBA – publikacja na temat prowadzonych konsultacji ws. centralnej bazy danych AML/CFT;
 • EIOPA– publikacja na temat trwających konsultacji ws. wykorzystania blockchain oraz smart contracts w sektorze ubezpieczeniowym.

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.

Newsletter herunterladen
April 2021

TKP Legal Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Z przyjemnością przedstawiamy kolejne wydanie TKP Legal Newsletter.

Mamy nadzieję, że niniejszy przegląd zagadnień prawnych dostarczy odpowiedzi na aktualne problemy, jakie może napotkać zagraniczna firma lub instytucja działając w Polsce.

Życzymy miłej lektury!

Newsletter herunterladen

Antitrust

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury kwietniowego Antitrust Alert! W nowym wydaniu przeczytać można o:

 • ocenie odmowy kontraktowania w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE
 • sporu Polska v. Komisja w sprawie podatku handlowego
 • szczegółach uzasadnienia jednej z pierwszych decyzji Prezesa UOKiK z zakresu zatorów płatniczych
Newsletter herunterladen

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki & Partners oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym przejrzystości wynagrodzeń
 • stanowisku MRPiT w sprawie dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej
 • możliwości odmowy wykonania poleceń służbowych przez farmaceutę
 • apelu Rzecznika Praw Obywatelskich o uregulowanie praw pracowników platform internetowych
 • zmianie rozporządzenia określającego najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Newsletter herunterladen
März 2021

Projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Trwają prace nad nową ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ma ona jeszcze ściślej niż dotychczas regulować relacje w całym łańcuchu dostaw.


• Czym jest przewaga kontraktowa?
• Jakie działania będą zakazane?
• Kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie?
• I co to oznacza dla przedsiębiorców?

Newsletter herunterladen

Alert Antyzatorowy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezes UOKiK wydał w lutym pierwsze cztery decyzje w sprawach zatorów płatniczych. Przeszło 90 innych postępowań jest ciągle w toku. W Alercie przypominamy najważniejsze kwestie dotyczące obowiązujących od ponad roku przepisów antyzatorowych:

 • kiedy opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych jest nadmierne?
 • skąd organ pozyskuje dane o transakcjach handlowych i terminach zapłaty?
 • kiedy Prezes UOKiK może odstąpić od nałożenia kary na przedsiębiorcę?
 • co powinien zrobić przedsiębiorca, gdy zostanie wobec niego wszczęte postępowanie?
Newsletter herunterladen

Life Science

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem Life Science.

W bieżącym numerze:

 • Przepakowanie wyrobu medycznego w ramach importu równoległego musi być oceniane na podstawie tych samych kryteriów co przepakowywanie produktów leczniczych
 • NOVEL FOOD – czyli o specyfice nowej żywności. Wymogi regulacyjne i wyłączność danych
 • Czy rzeczywiście przełom? Wykładnia polskiego zakazu reklamy aptek w wyroku NSA wydanym w sprawie II GSK 3613/17
Newsletter herunterladen

RODO

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera RODO.

W numerze m.in.:

 • Pierwsze kodeksy postępowania pozytywnie zaopiniowane
 • Wymagania akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania
 • Zadośćuczynienie za naruszenie ochrony danych osobowych
 • Projekt decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Wielkiej Brytanii
 • Mechanizm one-stop-shop
 • Najnowsze decyzje Prezesa UODO
Newsletter herunterladen

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera IT-Tech.

W numerze:

 • Nowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • "Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020" uchwalona
 • Wytyczne SWIPO pomogą uniknąć chmurowego vendor lock-in
 • Dekompilacja na potrzeby naprawy błędów możliwa, jeśli nie zabrania tego umowa – wnioski z opinii Rzecznika Generalnego w sprawie C 13/20 Top System S.A. z dnia 10 marca 2021 r.
 • Wstrzymanie świadczenia serwisu oprogramowania a obowiązek zapłaty wynagrodzenia
 • Skuteczność depozytu kodów źródłowych w przypadku upadłości wykonawcy
 • Dokumentacja dotycząca rozliczeń 50% kosztów uzyskania przychodów
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech! W treści przygotowanego opracowania prezentujemy niedawno uchwalone regulacje (m.in. związane z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych) oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (nowelizacja ustawy AML/CFT oraz projekt Prawa komunikacji elektronicznej).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytucje na szczeblu krajowym oraz unijnym.

W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:

 • UKNF – odroczenie obowiązku stosowania ESEF;
 • PUODO – publikacja na temat wykorzystywania danych biometrycznych;
 • EBA – wytyczne ws. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynników uwzględnianych na potrzeby oceny ryzyka AML/CFT;
 • ESMA – rozpoczęcie konsultacji nad RTS dla celów rozporządzenia ws. #crowdfundingu;
 • EBC i KE – prace związane z wprowadzeniem cyfrowego euro.
 • Miłej lektury!
Newsletter herunterladen

IP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Legal Alert.

W numerze m.in.:

 • Wytyczne dotyczące rozpatrywania minimalnego stopnia charakteru odróżniającego znaków towarowych składających się ze sloganów.
 • Sąd może żądać udostępnienia danych abonenta naruszającego dobra osobiste w Internecie.
 • Czy warto inwestować w prawa własności intelektualnej?
 • Sąd UE utrzymuje decyzję EUIPO, że El Clasico nie powinno zostać zarejestrowane jako znak towarowy.
Newsletter herunterladen

PZP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera PZP.

W numerze:

 • Zamówienia in-house w nowym PZP
 • Biegli w nowym PZP
 • Skuteczne wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
 • Dochodzenie odszkodowań od zamawiających przez wykonawców bardziej realne
 • Opublikowano nowe rekomendacje Prezesa UZP dotyczące zamówień na zestawy komputerowe
Newsletter herunterladen
Februar 2021

IP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Legal Alert.

W numerze m.in.:

 • W przypadku powództwa wzajemnego pięcioletni nieprzerwany termin nieużywania znaku towarowego należy liczyć do daty zgłoszenia roszczenia wzajemnego – wyrok TSUE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie C-607/19
 • Digital Services Act i Digital Markets Act – propozycja rewolucyjnych zmian dotyczących unijnego rynku cyfrowego
 • HALLOUMI vs. BBQLOUMI - Cypr znów przegrywa w sporze o znak towarowy
 • Niełatwy 2020 r. łaskawy dla handlarzy podróbkami? Podsumowanie internetowej działalności naruszycieli
 • Czy system ochrony wzornictwa przemysłowego w Unii Europejskiej spełnia swoją rolę?
Newsletter herunterladen

RODO

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem newslettera RODO.

W numerze m.in.:

 • Dopuszczalne zasady korzystania z cookies – wnioski z decyzji CNIL
 • Wytyczne LfD Niedersachsen ws. cookie banerów
 • Konsultacje wytycznych EROD w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych
 • Projekt standardowych klauzul umownych dotyczących powierzenia przetwarzania
 • Brexit a RODO – ochrona danych po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE
 • Raport Komisji Europejskiej dotyczący wdrażania niektórych przepisów RODO w przepisach krajowych
 • Projekt unijnego rozporządzenia w sprawie europejskiego zarządzania danymi (Data Governance Act)
 • Biała Księga CNIL dotycząca asystentów głosowych
 • Projekt wytycznych irlandzkiego organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych dzieci
 • Strategia EROD
 • Prezes UODO nałożył administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych
 • Prezes UODO nałożył administracyjną karę pieniężną za opóźnioną reakcję na informację o lukach w systemie
Newsletter herunterladen

TKP Legal Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Z przyjemnością przedstawiamy drugi numer TKP Legal Newsletter, integrujący wiedzę o najważniejszych praktykach naszej kancelarii.

Mamy nadzieję, że niniejszy przegląd zagadnień prawnych dostarczy odpowiedzi na aktualne problemy, jakie może napotkać zagraniczna firma lub instytucja działając w Polsce.

Życzymy miłej lektury!

Newsletter herunterladen

Antitrust

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku Antitrust Alert! Nowe wydanie poświęcone jest zagadnieniom z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w tym:

 • Błędy w grach komputerowych: jakiego zakresu ochrony mogą oczekiwać konsumenci?
 • Treści i usługi cyfrowe w projekcie nowelizacji ustawy o prawach konsumenta
 • Duża nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: przegląd najistotniejszych propozycji
 • Odpowiedzialność antymonopolowa: jak zmiana ustawy wpłynie na funkcjonowanie struktur korporacyjnych
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego opracowania znajdą Państwo omówienie:

 • projektowanej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która znajduje się już na etapie prac sejmowych;
 • przyszłych zmian w ustawie o usługach płatniczych;
 • najnowszego projektu prawa komunikacji elektronicznej.

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym z branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytucje na szczeblu krajowym oraz unijnym.

Newsletter herunterladen

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • zasadach pobytu w Polsce pracowników delegowanych z Wielkiej Brytanii po Brexicie
 • obowiązku publikowania sprawozdań o wynagrodzeniach przez spółki publiczne
 • dodatkowym dniu wolnym od pracy dla krwiodawców
 • projekcie zmian w ustawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • skutkach w PIT przy zwrocie kosztów sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej.
Newsletter herunterladen
Januar 2021

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech.

W treści przygotowanego opracowania prezentujemy niedawno uchwalone regulacje (nowelizacja ustawy o podatku VAT i zmiany w prawe bankowym w zakresie uznawania i obciążania rachunków VAT) oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (m.in. nowelizacja ustawy AML/CFT w związku z implementacją V dyrektywy AML/CFT).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytuje na szczeblu krajowym oraz unijnym. W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:

 • UKNF – ostrzeżenie o ryzykach związanych z nabywaniem oraz obrotem kryptoaktywów;
 • GIIF – komunikat nr 29 ws. stosowania art. 180a ustawy AML;
 • Radę Ministrów – polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020;
 • EBA – sprawozdanie za rok 2019;
 • EIOPA – opinia ws. przeglądu systemu Wypłacalność II (Solvency II);
 • ESMA – stanowisko ws. ujawnień związanych z TLTRO III;
 • EROD – wytyczne ws. współzależności pomiędzy PSD2 a RODO;

Dodatkowo, począwszy od aktualnego numeru nasz Newsletter wzbogacony zostaje o najważniejsze newsy z sektora FinTech!

Newsletter herunterladen

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z styczniowym numerem Newslettera IT-Tech.

W numerze m.in.:

 • Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego – częściowe wdrożenie EKŁE
 • Stosowanie art. 55 pr. aut. do umów wdrożeniowych
 • Kolejny krok w kierunku regulacji sztucznej inteligencji – rezolucje Parlamentu Europejskiego
 • Dyrektywa NIS2 – propozycja nowej regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa
Newsletter herunterladen

PZP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru newslettera PZP!

W numerze poruszamy następujące zagadnienia:

 • Zamówienia publiczne w 2021 r. w świetle przepisów uchwalonych w związku z pandemią COVID-19
 • Zakończenie postępowania „powyżej progów” według nowego Pzp – perspektywa zamawiającego
 • Tryb podstawowy w nowym PZP
 • Udostępnienie oprogramowania między zamawiającymi – wyrok TSUE w sprawie C-796/18
Newsletter herunterladen

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • zapowiedzi uregulowania prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników
 • dodatkowym zasiłku opiekuńczym
 • obowiązku zgłaszania do ZUS umów o dzieło
 • przedłużeniu terminu na wykonanie badań okresowych pracowników
 • aktualizacji ryzyka zawodowego w związku z SARS-Cov-2.
Newsletter herunterladen
Dezember 2020

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki & Partners oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • nowych zasadach zakrywania twarzy w zakładach pracy
 • dodatkowym zasiłku opiekuńczym
 • podróżach służbowych w okresie pandemii
 • ułatwieniach w zatrudnianiu cudzoziemców
Newsletter herunterladen

TKP Legal Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu międzynarodowy biuletyn naszej kancelarii. Znajdą w nim Państwo artykuły przygotowane przez większość naszych praktyk. Część poświęconą prawu pracy opracowana została przy ścisłej współpracy z kancelarią Baran Książek Bigaj (BKB), jednym z liderów w tym obszarze w Polsce. Przygotowaliśmy przegląd tematów, które uważamy za szczególnie istotne dla podmiotów zagranicznych prowadzących lub planujących prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja odniesie się do praktycznych problemów, jakie może napotkać zagraniczna firma lub instytucja działająca w Polsce.

Życzymy dobrej lektury!

Newsletter herunterladen

Antitrust

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury grudniowego Antitrust Alert! Nowe wydanie poświęcone jest niemal w całości zagadnieniom z zakresu ochrony konsumentów, w tym:

 • najważniejsze zmiany, jakie przyniesie Nowy Ład Konsumencki;
 • rozszerzenie instytucji Tajemniczego Klienta;
 • bardzo istotny wyrok TSUE dot. odstąpienia od umowy konsumenckiej zawartej na odległość;
 • rozszerzenie ochrony konsumenckiej na prosumentów.
Newsletter herunterladen

Prawo mody i designu

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Przedstawiamy najnowszą odsłonę naszego newslettera Moda i Design, który tym razem koncentruje się na ochronie szeroko pojętego desingu. Jak chronić design, o czym warto pamiętać i jak korzystać z dostępnych narzędzi ochrony – oto zagadnienia, które znajdziecie Państwo w naszej publikacji.

Życzymy miłej lektury!

Newsletter herunterladen

RODO

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru newslettera RODO!

W numerze omawiamy rekomendacje, strategie i projekty standardów organów unijnych dotyczące transferu danych do państwa trzeciego po wyroku TSUE w sprawie Schrems II.

Oprócz tego w numerze poruszamy następujące zagadnienia:

 • Wytyczne ICO ws. realizacji żądań dostępu do danych
 • Wytyczne DSK w sprawie systemów wideokonferencji
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w świetle wyroku TSUE w sprawie Orange România SA
 • Najnowsze naruszenia ochrony danych
 • Pierwsza decyzja Europejskiej Rady Ochrony Danych rozstrzygająca spór na podstawie art. 65 RODO
 • Raport BSI na temat stanu cyberbezpieczeństwa w Niemczech
Newsletter herunterladen

Litigation

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Dzisiaj nasze grudniowe wydanie Litigation Alert, a w nim:

 • kiedy wierzyciel nie płaci za egzekucję?
 • co zrobić jeśli wykonanie wyroku nie jest możliwe?
 • dowód z pisemnych zeznań świadków – czy to się sprawdzi?
 • jak skutecznie wnieść zażalenie, gdy nie było wniosku o uzasadnienie?
 • ile zapłacimy od rozszerzonego powództwa?
 • jak liczyć terminy sądowe zawieszone tarczami antykryzysowymi?
Newsletter herunterladen

Media Communication & Entertainment

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Alert prawny z zakresu prawa mediów i Internetu!

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym numerem Newslettera Media Communication & Entertainment. W numerze:

 • Zmiany w przepisach regulujących sektor e-commerce w związku z rozszerzeniem ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • Wytyczne dotyczące transparentności plasowania w ramach platform i wyszukiwarek internetowych
 • Jakich podmiotów i usług dotyczy rozporządzenie P2B?
 • Wpływ rozporządzenia P2B na warunki korzystania z usług
 • Transformacja cyfrowa w świetle założeń unijnego programu New Consumer Agenda
 • Europejski plan działania na rzecz demokracji a media elektroniczne
 • Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych
 • Skutek braku reprezentatywności reklam gier wideo
Newsletter herunterladen

IP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym roku IP Alert – zapraszamy do lektury!

W numerze:

 • O tym jak Sąd Apelacyjny w Warszawie wymyślił na nowo prawo autorskie i czemu jest to niezmiernie groźne – o wyroku w sprawie frazy „wsiąść do pociągu byle jakiego”
 • Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę i odporność UE
 • Działanie nieuczciwego agenta lub przedstawiciela dotyczy również zgłoszenia znaku podobnego do znaku wcześniejszego
 • Unieważnienie prawa do znaku towarowego w oparciu o zarzut złej wiary w braku precyzji wykazu towarów i usług
 • Czy Spotify znalazło rozwiązanie umożliwiające twórcom wykrywanie tzw. podświadomego plagiatu?
 • Prawo do integralności utworu – jak je rozumieć?
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z grudniowym numerem newslettera FinTech dot. najnowszych regulacji prawnych odnoszących się do działalności instytucji finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, krajowe instytucje płatnicze etc.).

W treści materiału znajdą Państwo omówienie:

 • wprowadzonych zmian prawnych - rozporządzenia MFFiPR ws. zakresu informacji oraz rodzaju dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia KIP - wejdzie w życie 29.12.2020 r.
 • projektowanych zmian prawnych, w tym projektów rozporządzenia European Parliament i Rady ws. konkurencyjnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym, (Digital Markets Act, DMA) oraz rozporządzenia PEiR ws. jednolitego rynku usług cyfrowych (Digital Services Act; DSA) oraz nowej dyrektywy ws. środków na rzecz cyberbezpieczeństwa w UE (NIS2)
 • wybranych inicjatyw UKNF, w tym Q&A ws. komunikatu chmurowego
 • najnowszych działań europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA), w tym infomracji EUNB o zakończeniu okresu przejściowego w relacjach pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem w dniu 31.12.2020 r.
 • inicjatyw innych instytucji zagranicznych, w tym International Monetary Fund: Legal Aspects of Central Bank Digital Currency: Central Bank and Monetary Law Considerations
Newsletter herunterladen
November 2020

Life Science

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem Life Science.

W bieżącym numerze:

 • Czy używanie znaku towarowego w czasie prowadzenia badań klinicznych wystarczy do utrzymania w mocy rejestracji?
 • Import równoległy produktów leczniczych w Polsce – podstawowe problemy prawne
 • Na które produkty lecznicze można dziś uzyskać dodatkowe prawo ochronne, czyli krajobraz SPC po wyrokach Abraxis i Santen
 • Patenty na drugie zastosowanie medyczne, czyli jak skutecznie drugi (i kolejny) raz wejść do tej samej rzeki
 • TSUE rozstrzygnął kwestię próbek – próbki produktów leczniczych niewymagających recepty mogą być dostarczane farmaceutom (C‑786/18)
Newsletter herunterladen

RODO

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Najnowsze wytyczne organów nadzorczych w pigułce. Serdecznie zapraszamy do lektury newslettera RODO:

W numerze m.in:

 • Wytyczne EROD w sprawie pojęć administratora, współadministratora oraz procesora
 • Dodatkowe środki ochrony w przypadku transferu danych osobowych do państwa trzeciego
 • Wytyczne EROD dot. targetowania w mediach społecznościowych
 • Ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach AI
 • Najnowsze decyzje organów nadzorczych
Newsletter herunterladen

IP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru IP Legal Alert!

W numerze:

 • Wspólna praktyka (CP8) dotycząca używania znaków towarowych w formie innej niż ta, w której zostały zarejestrowane
 • Kara pozbawienia wolności za handel towarami podrobionymi lub pirackimi?
 • Dowody z internetu przy unieważnieniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
 • Dowód rzeczywistego używania znaku, czyli ciąg dalszy piłkarskich sporów o znaki towarowe
 • Sztuczna Inteligencja – Raport USPTO
Newsletter herunterladen

PZP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera PZP!

W numerze m.in.:

 • A jednak brak limitu kar umownych w umowach zawieranych na podstawie Nowego PZP
 • Jak wykonawcy mają się przygotować do Nowego PZP?
 • Nowe wyłączenie stosowania ustawy PZP z powodu COVID-19
 • Platforma e-Zamówienia coraz bliżej
 • Zakup komputerów przez zamawiających – pomogą zaktualizowane rekomendacje UZP
 • Wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym
Newsletter herunterladen

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z Newsletterem IT-Tech!

W numerze:

 • Cyberbezpieczeństwo w umowach wdrożeniowych systemów IT
 • Oprogramowanie jako produkt podwójnego zastosowania (dual-use item)
 • Czas pracy a branża IT
 • Zagadnienia prawne i praktyczne stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • Zakup komputerów przez zamawiających – pomogą zaktualizowane rekomendacje UZP
 • Wyrok WSA: Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji IP BOX na bieżąco

Życzymy miłej lektury!

Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego opracowania prezentujemy niedawno uchwalone regulacje (m.in. unijne rozporządzenie ws. crowdfundingu) oraz wskazujemy na projektowane zmiany w przepisach (m.in. nowe rozporządzenie ws. informacji i dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej).

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów na szczeblu krajowym oraz unijnym. W obecnym numerze Newslettera wskazujemy w szczególności na inicjatywy podejmowane przez:

 • UKNF – stanowisko ws. robo-doradztwa;
 • EBA – opinia ws. uwzględniania ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowania terroryzmu w procesie przeglądu nadzorczego i oceny;
 • EIOPA – komunikat ws. konsekwencji Brexitu na działalność zakładów ubezpieczeń ze Zjednoczonego Królewstwa;
 • ESMA – nowe Q&A dla rynku kapitałowego.
Newsletter herunterladen
Oktober 2020

Litigation

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, w którym omawiamy praktyczne problemy procesowe i skutki ostatnich zmian w procedurze cywilnej.

W październikowym numerze Litigation Alert:

 • Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach IP
 • Rozprawy online
 • Doręczanie wniosków o uzasadnienie między pełnomocnikami
 • Egzekucja postanowienia informacyjnego
 • Przepisy przejściowe w postępowaniu w sprawach IP
 • Oczywista bezzasadność powództwa
Newsletter herunterladen

IP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Alert

W tym numerze znajdą Państwo:

 • Znak towarowy a twórczość Banksy’ego
 • Ciąg dalszy sporu wokół znaku FOOTWARE
 • Rozpoznawalność właściciela znaku późniejszego – przełomowe orzeczenie TSUE
 • Czy cechy charakteru Sherlocka Holmesa mogą być chronione?
 • IP Brexit w praktyce już niedługo
Newsletter herunterladen

IT-Tech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Przedstawiamy nowy, już szósty, numer newslettera IT-TECH!

Poruszamy w nim m.in. następujące zagadnienia:

 • Dekompilacja programu komputerowego przed TSUE (sprawa C-13/20)
 • Ograniczenie możliwości wyboru prawa obcego dla umów licencyjnych
 • Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Dopuszczalność uchylenia tajemnicy telekomunikacyjnej na potrzeby dochodzenia ochrony dóbr osobistych (uchwała SN III CZP 78/19)
 • MF ogłosił interpretację ogólną ws. 50% kosztów
Newsletter herunterladen

PZP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru PZP!

W numerze:

 • Projekt nowej przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia związanej z cyberbezpieczeństwem (Nowe PZP)
 • Aktualizacja wzorów w sprawie zamówienia publicznego
 • Statystyki Urzędu Zamówień Publicznych za 2019 r.
 • COVID-19 jako podstawa unieważnienia postępowania
 • Czy oświadczenia wykonawcy wystarczą do skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

Życzymy miłej lektury!

Newsletter herunterladen

Prawo podatkowe

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Przedstawiamy zestawienie najważniejszych projektowanych zmian podatkowych, które są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych. Niektóre zmiany budzą wiele kontrowersji (jak opodatkowanie spółek komandytowych), inne są oceniane bardzo pozytywnie (jak wprowadzenie podatku estońskiego).

W treści materiału znajdą Państwo m.in.:

 • Opodatkowanie spółek komandytowych
 • Opodatkowanie spółek jawnych
 • Spółki nieruchomościowe
 • Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, tzw. polityka podatkowa
 • Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Pozostałe zmiany w u.p.d.o.p. oraz u.p.d.o.f.
 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT estoński)
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury newslettera #FinTech dot. najnowszych regulacji prawnych odnoszących się do działalności szeroko pojętych instytucji finansowych.

W treści materiału znajdą Państwo m.in. omówienie:

 • wprowadzonych zmian prawnych: rozporządzenia MF z 17.9.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych
 • projektowanych zmian prawnych w UE, w tym: projektu rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów, oraz projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dla infrastruktury opartej na DLT
 • wybranych inicjatyw KNF, w tym: komunikatu w sprawie przyjęcia rekomendacji z, informacji w sprawie konsultacji EIOPA dot. wykorzystania scenariuszy zw. z ryzykiem zmian klimatycznych w ramach ORSA, i informacji dot. stosowania wskaźników referencyjnych pochodzących z Wielkiej Brytanii po 31.12.2020 r.
 • wybranych inicjatyw europejskich urzędów nadzoru, w tym: informacja o rozpoczęciu konsultacji EBA w sprawie zmiany wytycznych dot. zgłaszania incydentów operacyjnych oraz zw. z bezpieczeństwem na gruncie PSD2 –  konsultacje trwają do 14.12.2020 r.
 • inicjatyw innych instytucji: komunikat KE ws. unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych
Newsletter herunterladen

Media Communication & Entertainment

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Alert prawny z zakresu prawa mediów i Internetu!

Zachęcamy do zapoznania się z październikowym numerem Newslettera Media Communication & Entertainment. Nowy numer poświęciliśmy następujących tematom:

 • Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK wobec przedsiębiorców działających w Internecie
 • Pakiety zerowe niezgodne z prawem unijnym. Czy to koniec social mediów bez zużycia transferu danych?
 • Usługi internetowych platform udostępniania wideo w projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji
 • Modyfikacja obowiązków informacyjnych dostawców usług medialnych
 • Modyfikacja zasad ustalania jurysdykcji względem dostawców usług medialnych
 • Obowiązek dokonania przez podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie zgłoszenia o wpis do wykazu
 • Mylące oznaczenie produktów - analiza na gruncie sytuacji Xboxa Series X
 • Francja reguluje status prawny dziecięcych influencerów
 • Modyfikacja reguł umieszczania przekazów handlowych w usługach medialnych
Newsletter herunterladen
September 2020

Antitrust Legal Alert

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem Antitrust Alert, w którym nasi eksperci omawiają najważniejsze aktualne sprawy z zakresu prawa antymonopolowego i regulacyjnego, w tym:

 • Kary dla managerów za naruszenie zakazu antykonkurencyjnych porozumień;
 • Ułatwienia w dochodzeniu odszkodowań od uczestników karteli i monopolistów;
 • Ocena zakazu reklamy aptek w Polsce przez Komisję Europejską;
 • Powiązania między RODO a prawem konkurencji na gruncie sprawy Facebook;
 • Ulgi podatkowe dla międzynarodowych koncernów w kontekście sprawy Apple.
Newsletter herunterladen

IP Legal Alert

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem IP Alert

W tym numerze znajdą Państwo:

 • Ferrari straciło prawo ochronne na znak towarowy legendarnego samochodu
 • Ochrona prawnoautorska a efekt techniczny produktu
 • Apple znowu atakuje oznaczenie przestawiające gruszkę
 • Nietypowy znak usługowy i niecodzienny spór przed amerykańskim urzędem patentowym
Newsletter herunterladen

RODO

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru newslettera RODO

Poruszamy w nim m.in. następujące zagadnienia:

 • Znaczenie wyroku w sprawie Schrems II dla stosowania standardowych klauzul ochrony danych
 • EROD wyjaśnia znaczenie wyroku w sprawie Schrems II
 • Jak stosować duńskie standardowe klauzule powierzenia przetwarzania – ocena przyjętych rozwiązań
 • Brexit a wiążące reguły korporacyjne
 • Stanowiska unijnych organów dotyczące biometrii, w tym technologii rozpoznawania twarzy
 • Weryfikacja tożsamości osób, których dane dotyczą, na etapie trenowania modelu uczenia maszynowego – wytyczne ICO
 • Naruszenia ochrony danych osobowych dotyczące braku współpracy z organem nadzorczym
Newsletter herunterladen

Media Communication & Entertainment

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Alert prawny z zakresu prawa mediów i Internetu!

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym numerem Newslettera Media Communication & Entertainment. W numerze:

 • TSUE rozstrzygnie, czy platformy takie jak YouTube ponoszą odpowiedzialność za udostępnianie przesyłanych przez użytkowników treści, które naruszają prawo
 • Prawo komunikacji elektronicznej - konsekwencje projektowanych zmian dla usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Polski rynek internetowy w 2019 r. - wnioski z “Raportu Strategicznego. Internet 2019/2020”
 • Dopuszczalność ujawnienia przez dostawcę platformy internetowej adresu poczty e-mail i IP podmiotu naruszającego prawa własności intelektualnej w świetle wyroku TSUE z 9 lipca 2020 r.
 • TikTok a prawa autorskie wydawców muzycznych
 • Czy sprzedaż tzw. loot boxów i innych produktów o losowej zawartości doczeka się regulacji w Polsce?
 • Dopuszczalność reklamy produktów CBD
Newsletter herunterladen

Prawo mody i designu

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Serdecznie zapraszamy do lektury specjalnego wydania newslettera poświęconego problematyce prawa mody i designu ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii

W bieżącym numerze:

 • Sztuczna inteligencja w modzie i designie – w jakim kierunku zmierzamy?
 • Publiczne udostępnienie wzoru przemysłowego w Internecie
 • Rewolucyjne tekstylia w modzie - raport The State of Fashion 2020
 • Usługa znakowania czasem w zarządzaniu prawami własności intelektualnej
 • Patent na modę?
 • Wirtualne pokazy mody, a prawo własności intelektualnej

Newsletter herunterladen

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj (BKB) z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informację o:

 • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku
 • wzroście wysokości zasiłku dla bezrobotnych
 • wyjaśnieniach MRPiPS ws. braku możliwości łączenia urlopu wypoczynkowego z przestojem
 • nowej regulacji czasu pracy kierowców w ramach pakietu mobilności
 • zasadach stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy w świetle komunikatu UODO
Newsletter herunterladen

FinTech

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury wrześniowego newslettera FinTech dot. najnowszych regulacji prawnych odnoszących się do działalności szeroko pojętych instytucji finansowych.

W treści materiału znajdą Państwo m.in. omówienie:

 • projektowanych zmian prawnych: kolejnej wersji projektu ustawy implementującej rozwiązania zawarte w AMLD5, projektu nowego prawa komunikacji elektronicznej (PKE) w odniesieniu do świadczenia usługi directbillingu, oraz informacje o projekcie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej
 • inicjatyw KNF i innych krajowych organów nadzoru, w tym: informacje nt. pisma UKNF skierowanego do małych instytucji płatniczych (MIP) oraz o publikacji PUODO nt. wytycznych EROD 7/2020 w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego
 • inicjatyw europejskich urzędów nadzoru, w tym: publikacja opinii oraz raportu EBA dot. przyszłych ram prawnych w zakresie AML w UE
 • inicjatyw innych instytucji, w tym: sprawozdanie KE na temat konsekwencji stosowania rozporządzenia 2015/751 (IFReg), a także publikacja FATF pt. ”Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing”
Newsletter herunterladen
August 2020

Prawo pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Wspólny legal alert Traple Konarski Podrecki i Wpólnicy oraz Baran Książek Bigaj z zakresu prawa pracy

Alert zawiera m.in. informację o:

 • przewidywanym wzroście minimalnego wynagrodzenia
 • stanowisku MRPiPS na temat odpraw w kontekście Tarczy Antykryzysowej 4.0
 • implementacji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
 • planowanym przedłużeniu możliwości polecenia pracy zdalnej
 • dyskryminacji płacowej jako mobbingu
Newsletter herunterladen

PZP Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury lipcowego numeru newslettera PZP

Poruszamy w nim m.in. następujące zagadnienia:

 • Jak się przygotować na wejście w życie Nowego PZP?
 • Konsultacje publiczne dot. Nowego PZP: nowelizacja i akty wykonawcze
 • Zakup komputerów i systemów IT przez zamawiających – pomogą nowe rekomendacje UZP
 • Rekomendacje UZP na systemy informatyczne
 • KIO dopuszcza testy syntetyczne w zamówieniach na dostawę komputerów (KIO 676/20)
 • Statystyki Urzędu Zamówień Publicznych za I półrocze 2020 r.
Newsletter herunterladen

IT-Tech Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru IT-TECH!

W numerze m.in.:

 • omówienie stanu prac nad Prawem Komunikacji Elektronicznej (PKE),
 • przedstawienie rozporządzenia w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, które stanowi polską implementację unijnego Toolboxa 5G,
 • informacje na temat prac ENISY dotyczących certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów ICT,
 • status prac nad rekomendacjami UZP dotyczącymi systemów informatycznych i sprzętu.
Newsletter herunterladen

FinTech Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera FinTech dotyczącego aktualnych regulacji prawnych odnoszących się do działalności instytucji finansowych (m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, krajowych instytucji płatniczych etc.).

W newsletterze znajdą Państwo najpotrzebniejsze informacje dotyczące:

 • płatniczej instytucji w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej m.in. projektowanych zmian prawnych;
 • inicjatyw KNF i innych krajowych organów nadzoru (PUODO) - w tym informacje nt. projektu stanowiska UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami oraz publikacji PUODO z dnia 24.7.2020 r. nt. konsultacji w sprawie współzależności dyrektywy PSD2 i RODO;
 • inicjatyw europejskich urzędów nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA) w tym opublikowania przez EBA nowych odpowiedzi na pytania zgłoszone w ramach Single Rulebook Q&A oraz opublikowanie przez EIOPA odpowiedzi krajowych organów nadzorczych ws. stosowania wytycznych dot. outsourcingu do dostawców chmury obliczeniowej w sektorze ubezpieczeniowym. Polska pozostaje jedynym państwem, które wybrało tzw. podejście krajowe.
Newsletter herunterladen
Juli 2020

IP Legal Alert

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Rozpoczynamy nowy rozdział w prowadzeniu sporów z zakresu własności intelektualnej. W dniu dzisiejszym (1 lipca) wchodzi w życie ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288), która wprowadza przepisy pozwalające na zastosowanie odrębnego trybu orzekania w sprawach własności intelektualnej.

Oddajemy w Państwa ręce wydanie specjalne IP Alert, które poświęcone jest w całości zagadnieniom „IP Sądu”. W związku z nowelizacją istotnie zmieniają się zasady prowadzenia postępowania sądowego i konieczne będą nowe strategie przygotowywania oraz taktyka prowadzenia procesów sądowych w sprawach własności intelektualnej.

Informujemy również, że lokalizacje sądów okręgowych są następujące: Poznań, Katowice, Lublin, Warszawa, Gdańsk. Rozporządzenie MS przewidziało dwie lokalizacje sądów apelacyjnych: Warszawa i Poznań. Przesyłamy linki do tekstów odpowiednich rozporządzeń Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://lnkd.in/dvVUR7b

https://lnkd.in/dySuidN

https://lnkd.in/dmBpdRB

Newsletter herunterladen

Alert Antyzatorowy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezes UOKiK wszczął w ostatnim czasie aż 51 postępowań w sprawie tzw. zatorów płatniczych i zapowiedział potrojenie tej liczby w najbliższym półroczu.

W niniejszym Alercie przedstawiamy najważniejsze informacje o ustawie antyzatorowej, które mogą pomóc przedsiębiorcy skutecznie bronić się przed zarzutem jej naruszenia i uniknąć surowych kar. Alert ma charakter ściśle praktyczny - bazuje na naszym doświadczeniu, które zdobyliśmy, prowadząc liczne szkolenia u przedsiębiorców z różnych branży.

Newsletter herunterladen

RODO Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem newslettera RODO. Szczególną uwagę w tym numerze poświęciliśmy zasadom monitoringu wizyjnego w świetle decyzji organów nadzorczych w UE oraz transferowi danych osobowych do państwa trzeciego w świetle wyroku Schrems II.

Oprócz tego w numerze między innymi:

 • Spełnianie obowiązku informacyjnego wobec członków zarządu osób prawnych w świetle stanowiska Prezesa UODO
 • Odpowiedzialność administratora za pracowników
 • Wykorzystanie dronów a ochrona danych osobowych
 • Najnowsze naruszenia ochrony danych dotyczące marketingu bezpośredniego
Newsletter herunterladen

FinTech Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Kluczowe zmiany dla instytucji finansowych w pigułce!

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania newslettera FinTech dotyczącego aktualnych regulacji prawnych odnoszących się do działalności instytucji finansowych (m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, krajowych instytucji płatniczych etc.).

W newsletterze znajdą Państwo najpotrzebniejsze informacje dotyczące:

 • zmian prawnych – m.in. w zakresie nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej UDURR) w związku z rozszerzeniem uprawnień nadzorczych KNF wobec zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;
 • inicjatyw KNF i innych krajowych organów nadzoru PUODOO) - w tym komunikat UKNF z 21.7.2020 r. dot. realizacji przez banki prawa wnioskującego o kredyt do uzyskania wyjaśnień nt. oceny zdolności kredytowej;
 • stanowisk europejskich urzędów nadzoru EBAA, EIOPA i ESMA) i innych instytucji, w tym projekt wytycznych EDPB, ERODD) ws. relacji PSD2 i RODO
Newsletter herunterladen

Media Communication & Entertainment

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Alert prawny z zakresu prawa mediów i Internetu

Zachęcamy do zapoznania się z lipcowym numerem Newslettera Media Communication & Entertainment. W numerze:

 • Sądy IP zajmą się ochroną szczególnej kategorii dóbr osobistych
 • Bloger nie odpowiada za bezprawny charakter komentarzy użytkowników (wyrok ETPCz w sprawie Jezior przeciwko Polsce)
 • Rozporządzenie o usługach pośrednictwa internetowego
 • Rewolucja w prawie Internetu, czyli o założeniach nowej dyrektywy - tzw. Kodeksu usług cyfrowych (Digital services act)
 • Przekaz handlowy a opłata od VOD
 • Czy wyrok TSUE w sprawie C-263/18 dot. e-booków stanowi przełom w zakresie odsprzedaży cyfrowych wersji gier komputerowych?
 • Kodeksy dobrych praktyk dla branży e-sportowej
 • Reklama i promocja produktów sensytywnych
 • Rynek mediów w I półroczu 2020 r.
 • Rynek e-commerce w czasie pandemii COVID-19
Newsletter herunterladen

IP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury lipcowego numeru IP ALERT

W tym numerze znajdą Państwo:

 • Omówienie najnowszego wyroku Sądu Najwyższego dotyczący ryczałtowego odszkodowania z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich
 • Komentarz do wyroku TSUE z 9 lipca 2020 r. w sprawie Constantin Film vs YouTube i Google (C-264/19) - YouTube nie musi ujawniać wszystkich danych piratów internetowych
 • Najnowszy raport EUIPO - czy ochrona praw własności intelektualnej opłaca się przedsiębiorcom?
 • Oznaczenie BOOKING.COM ma charakter odróżniający – rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych
 • Omówienie wyroku NSA z dnia 4 marca 2020 r. (II GSK 3616/17) - Ważne powody nieużywania znaku towarowego
 • Nowe narzędzie umożliwiające ewidencję praw własności intelektualnej – WIPO PROOF
Newsletter herunterladen
Juni 2020

RODO Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem newslettera RODO. Szczególną uwagę w tym numerze poświęciliśmy statusowi oraz roli IOD w świetle najnowszych decyzji organów nadzorczych i orzeczeń sądów.

Oprócz tego w numerze między innymi:

 • Ochrona danych osobowych w czasie pandemii COVID-19
 • Wytyczne EROD dotyczące zgody (cookies)
 • Prawo do bycia zapomnianym (wyrok FSK)
 • Najnowsze naruszenia ochrony danych
Newsletter herunterladen

Media Communication & Entertainment

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Z początkiem nowego tygodnia startujemy z nowym projektem! Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem newslettera Media Communication & Entertainment (MCE). Nowy newsletter będzie poruszał aktualne zagadnienia z zakresu: e/c/m-commerce, Internetu i nowych technologii, mediów elektronicznych, reklamy, rozrywki, e-sportu oraz sporów sądowych dotyczących ochrony praw w Internecie.

W bieżącym numerze:

 • Gdzie jest granica dozwolonej krytyki w Internecie?
 • Nowe rozporządzenie dotyczące przejrzystości platform i wyszukiwarek internetowych
 • Projekt Prawa Komunikacji Elektronicznej i jego znaczenie dla dostawców usług poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz czatów grupowych
 • Nowa opłata dla PISF-u od audiowizualnych usług medialnych na żądanie
 • The next Big Thing: e-sport?
 • Opodatkowanie VAT bonów jednego (SPV) i różnego (MPV) przeznaczenia
 • Usługi internetowe w czasie COVID-19
Newsletter herunterladen

IT-Tech/PZP Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Przedstawiamy nowy, już czwarty, numer newslettera IT-TECH/PZP!

Poruszamy w nim m.in. następujące zagadnienia:

 • orzecznictwo dot. odbiorów w ramach umów wdrożeniowych – kiedy zamawiający ma obowiązek odebrać wadliwy przedmiot umowy?
 • wykonanie zastępcze w umowach IT – jakie koszty podlegają zwrotowi? Czy można dochodzić odszkodowania obok kosztów wykonania zastępczego?
 • jak TSUE podchodzi do zamówień in-house – na kanwie wyroków z 4 czerwca 2020 r. (C-429/19) oraz z 18 czerwca 2020 r. (C-328/19)?
 • jakie szczególne regulacje anty-covidowe w zakresie PZP musi uwzględniać zamawiający?
Newsletter herunterladen

IT-Tech/PZP law Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania newslettera IT-TECH/PZP!

Tematem numeru jest Internet Rzeczy (IoT) i najważniejsze regulacje prawne, które go dotyczą. W newsletterze przedstawiamy również interesujące dane biznesowe – statystyki dot. korzyści i trendów na rynku w zakresie IoT, a także informacje jak IoT pomaga w walce z COVID-19.

Oprócz tego w numerze między innymi:

 • jak UE zamierza podejść do odpowiedzialności za działania sztucznej inteligencji?
 • jakie regulacje określają obowiązki dostawcy usług chmurowych w zakresie cyberbezpieczeństwa?
 • jak Tarcza 4.0 wpłynie na zamówienia publiczne?
Newsletter herunterladen

FinTech Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym FinTech Newsletterem dotyczącym ostatnich regulacji prawnych dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych. W treści naszego opracowania prezentujemy najświeższe zmiany prawne (tzw. Tarcza 4.0) oraz projektowane regulacje.

W numerze również przedstawiamy:

 • inicjatywy UKNF i innych krajowych organów nadzoru PUODOO - w tym stanowisko UKNF z 2.6.2020 r. dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych;
 • zmiany prawne - ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Tarcza 4.0, która dzisiaj weszła w życie;
 • stanowiska europejskich organów nadzoru (EBAA i ESMA) i innych instytucji (KEE), w tym:
 • nowe odpowiedzi EUNB w ramach Single Rulebook Q&A w odniesieniu do zwolnień z wymogu silnego uwierzytelniania klienta (SCAA) w odniesieniu do realizacji przelewu pomiędzy rachunkami własnymi;
 • projekt wytycznych ESMA w sprawie outsourcingu do dostawców chmury obliczeniowej (CC) - konsultacje będą trwać do 1.9.2020 r.;
Newsletter herunterladen

Antitrust Alert

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem Antitrust Alert, w którym w przystępny sposób analizujemy precedensowe sprawy i komentujemy najważniejsze, aktualne orzeczenia z obszaru prawa konkurencji, ochrony konsumentów i life sciences. Nie ograniczamy się do prostego opisu spraw - stawiamy konkretne tezy i oferujemy praktyczne rozwiązania.

Dzisiaj w alercie:

 • Ichtiologiczne aspekty porozumień. Krótki komentarz do wyroku TS UE w prawie Budapest Bank.
 • Nieważność decyzji KE blokującej nabycie spółki Telefónica UK przez Hutchison 3G UK
 • Karty podarunkowe: czy spór o 100 zł doprowadzi do zmiany rynkowego standardu?
 • Kiedy oznaczenie odzieży wprowadza w błąd co do jej pochodzenia?
 • Co dalej z tzw. podatkiem cukrowym?
 • Przekazywanie próbek leków farmaceutom - stanowisko TSUE
 • Przestrzeganie reguł konkurencji w dobie COVID-19
Newsletter herunterladen
Mai 2020

IP

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem IP Alertu. Omawiamy bieżące problemy ze świata IP i najciekawsze orzeczenia ostatnich miesięcy.

Newsletter herunterladen

IT-Tech/PZP law

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejne wydanie newslettera IT-TECH/PZP!

Szczególną uwagę w tym numerze poświęciliśmy chmurze obliczeniowej, która w czasie pandemii zyskuje na znaczeniu. Stąd w newsletterze informacje na temat przyjętych regulacji prawnych i wytycznych w zakresie CC, a także nowy chmurowy katalog usług dla administracji i garść statystyk pokazujących chmurę w liczbach.

Oprócz tego w numerze między innymi:

 • tematyka paperless - pułapki podpisu elektronicznego,
 • analiza interpretacji podatkowych w zakresie IP Box,
 • informacje na temat wznowienia orzekania KIO.
Newsletter herunterladen

Raport IP odpowiedzialność pośrednika za naruszenie prawa do znaku towarowego

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Odpowiedzialność pośrednia za naruszenie prawa do znaku towarowego budzi wciąż wiele kontrowersji i wiele wskazuje na to, że każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Dlatego zebraliśmy dotychczasowe poglądy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialności pośredników i publikujemy je w formie raportu. Wciąż jesteśmy ciekawi jak do tego tematu podejdą polskie sądy.

Newsletter herunterladen

Prawo mody i designu

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Poniedziałek zaczynamy aktywnie! Oddajemy w Państwa ręce wydanie specjalne naszego newslettera poświęcone problematyce prawa mody i designu ze szczególnym uwzględnieniem własności intelektualnej. Nie mogło zabraknąć artykułów związanych z aktualną sytuacją ogólnoświatową, jak również uwag dotyczących dobrania skutecznej ochrony dla wytworów branż mody i designu. Zapraszamy do lektury!

Newsletter herunterladen

FinTech Newsletter

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym FinTech Legal Alertem prawnym dotyczącym ostatnich regulacji prawnych dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych. W treści naszego opracowania prezentujemy najświeższe zmiany prawne (tzw. Tarcza 3.0) oraz projektowane regulacje (tzw. Tarcza 4.0).

Materiał uzupełnia kompleksowe zestawienie najbardziej aktualnych inicjatyw organów nadzoru (KNF, Prezesa UODO, EBA i ESMA) oraz instytucji zagranicznych (Komisja Europejska oraz FATF) w kontekście działalności instytucji finansowych, w tym sektora FinTech.

Newsletter herunterladen
April 2020

Postępowania w sprawach dotyczących własności przemysłowej

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przyjęta przez Sejm w dniu 27 marca 2020 r., przewiduje również pewne rozwiązania w zakresie postępowań przed Urzędem Patentowym RP. W związku ze stanem epidemii odpowiednie komunikaty zostały wydane przez Urząd EU ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejski Urząd Patentowy (EPO), biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Zapraszamy na podsumowanie przez zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Newsletter herunterladen

Tarcza antykryzysowa – jakie daje możliwości pracodawcom?

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury kolejnego wspólnego alertu kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj (BKB), w którym wyjaśniamy zasady uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy.
Informujemy o obowiązku powiadamiania ZUS o zawartych umowach o dzieło (przepis ten wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.).

Newsletter herunterladen

Działalność instytucji finansowych w czasie pandemii Covid-19

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Obecna sytuacja gospodarcza wywołana przez pandemię COViD-19 posiada znaczący wpływ na działalność wielu przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych. Z uwagi na występujące zagrożenia oraz wprowadzane ograniczenia dostrzec można szereg propozycji wsparcia kierowanych do szeroko pojmowanego sektora finansowego. W ramach niniejszego opracowania prezentujemy przegląd wybranych działań legislacyjnych oraz inicjatyw podejmowanych przez polskie oraz europejskiego organy nadzorcze, które w najbliższym czasie posiadać będą kluczowy wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych.

Newsletter herunterladen

Sądy w czasie epidemii Covid-19. Po nowelizacji specustawy Covid-19

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

O sytuacji dotyczącej działalności sądów w okresie epidemii Covid-19 i propozycjach rozwiązań prawnych w tym zakresie informowaliśmy Państwa w naszym alercie z dnia 27 marca 2020 r.

W dniu 31 marca br. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa nowelizująca specustawę Covid-19 lub Ustawa). Ustawa ta weszła w życie w tym samym dniu. Niestety, nie wszystkie z rozwiązań dotyczących działalności sądów, przewidzianych w opisywanym przez nas projekcie rządowym (druk 299), znalazły się w ostatecznej wersji uchwalonej Ustawy. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania najważniejszych kwestii, które wynikają z nowelizacji specustawy Covid-19 dla działalności sądów i stron.

Newsletter herunterladen

IT-Tech/PZP law

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury newslettera IT-Tech/PZP – informacji ze świata nowych technologii. Wśród tematów m.in. wpływ pandemii COVID-19 na branżę IT, w tym na zawarte umowy, oraz informacje o projekcie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej.

Newsletter herunterladen

Formy wsparcia dla ludzi kultury w obliczu prawnych ograniczeń działalności kulturalnej off-line wprowadzonych w celu przeciwdziałania COVID-19

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do lektury naszego nowego materiału dedykowanego twórcom, artystom oraz wszystkim innym podmiotom działającym w sektorze szeroko pojętej kultury, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie istniejących oraz planowanych programach wsparcia oferowanego przez różnorodne podmioty (m.in. Ministra Kultury, instytucje podległe ministrowi, urzędy miasta, organizacje zbiorowego zarządzania, urzędy marszałkowskie, fundacje, stowarzyszenia, prywatne firmy), w tym trudnym koronawirusowym okresie.

Newsletter herunterladen

Tarcza antykryzysowa 2.0. w zakresie prawa pracy

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Prezentujemy kolejny wspólny materiał kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj.

Alert dotyczy najważniejszych kwestii z zakresu prawa pracy, które zostały wprowadzone w ramach tzw. „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.0”, m.in.:

 • zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące (płatnicy ubezpieczający od 10 do 49 osób)
 • nowe zasady ochrony pracownika trakcie otrzymywania dofinansowania z FGŚP w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy
 • nowe zasady dotyczące szkoleń BHP
 • zmiany dotyczące tzw. świadczenia postojowego
Newsletter herunterladen

IP Day

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnym wydaniem newslettera przygotowanego przez nasz zespół IP z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

Życzymy miłej lektury!

Newsletter herunterladen
März 2020

Najnowsze akty prawne i stanowiska instytucji publicznych w sprawie PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Legal Alertem przygotowanym wspólnie przez zespoły Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy i Baran Książek Bigaj (BKB), w którym znajdą Państwo najnowsze akty prawne i stanowiska instytucji publicznych związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W jednym, zbiorczym materiale przedstawiamy listę i linki do wybranych aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia), które weszły w życie w ostatnich dniach w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Ponadto postanowiliśmy zebrać dla Państwa w jednym miejscu listę i linki do najważniejszych komunikatów i wyjaśnień instytucji publicznych, które zostały w tej sprawie zaprezentowane w ostatnich dniach.

Wierzymy, że ten materiał będzie dla Państwa pomocny!

Newsletter herunterladen

Tarcza antykryzysowa - co zmienia?

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

W obecnym okresie prace legislacyjne mające na celu złagodzenie skutków epidemii wirusa SARS-CoV-2 toczą się bardzo szybko. W celu ułatwienia Państwu zapoznania się z podstawowymi założeniami pakietu legislacyjnego ujętego w projektach ustaw zaprezentowanych w dniu 21 marca 2020 r. nasz zespół w składzie: Xawery Konarski, Wojciech Kulis, Maciej Toroń, Bartłomiej Pyka i Dariusz Krzak przygotował krótkie opracowanie pt. „Tarcza antykryzysowa – co zmienia?”. Opracowanie stanowi zwięzły przewodnik po najważniejszych dla przedsiębiorców projektach zmian.

Zapraszamy do lektury!

Newsletter herunterladen

Sądy w czasie epidemii Covid–19

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

W chwili obecnej sądy podejmują szereg działań mających na celu dostosowanie swojego funkcjonowania do nadzwyczajnej sytuacji jaką jest stan epidemii wywołanej COVID-19. Prowadzone w szybkim tempie prace legislacyjne mają wprowadzić rozwiązania, które pomogą ujednolicić podejście sądów w całej Polsce do kwestii wyznaczania rozpraw w okresie epidemii oraz innych aspektów funkcjonowania sądów. Jednocześnie proponowane rozwiązania mają zapewnić stronom zachowanie możliwości sądowego dochodzenia ich praw. Mając na uwadze tą zróżnicowaną i jednocześnie dynamiczną sytuację, prawnicy Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy przygotowali krótkie podsumowanie dotyczącej bieżącej działalności sądów oraz ważniejszych kwestii wynikających z planowanej regulacji odnośnie postępowań sądowych oraz sądowego dochodzenia praw.

Newsletter herunterladen

Stosowanie prawa zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19

rozwiń
zwiń
Newsletter herunterladen

W celu ułatwienia zapoznania się z istotnymi kwestiami dotyczącymi rynku zamówień publicznych związanymi z COVID-19, przygotowaliśmy krótkie opracowanie stanowiące zwięzły przewodnik po ważnych dla zamawiających i wykonawców zmianach w przepisach prawa uchwalonych przez Sejm oraz interpretacjach tych przepisów prezentowanych przez Urząd Zamówień Publicznych.

Newsletter herunterladen