Powrót

Szkolenie: Prawo konsumenckie w 2021 roku – najważniejsze zmiany w praktyce

17 Lis 2020

17 listopada odbędzie się szkolenie pt. „Prawo konsumenckie w 2021 roku: najważniejsze zmiany w praktyce”, które będziemy mieli przyjemność poprowadzić dla Państwa na zaproszenie dziennika Rzeczpospolita.

Podczas spotkania będziemy rozmawiać o najnowszych oraz planowanych zmianach w zakresie relacji przedsiębiorców z konsumentami, a także o przeważających obecnie trendach w egzekwowaniu prawa konsumenckiego przez kompetentne organy. Szkolenie pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z relewantnymi zmianami przepisów z wyprzedzeniem i podjęcie na czas działań zmierzających do osiągnięcie wysokiego poziomu zgodności w przedsiębiorstwach.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, kadry zarządzającej, dyrektorów działów prawnych, kierowników sprzedaży, w tym e-commerce, prawników wewnętrznych, jak również do adwokatów i radców prawnych prowadzących indywidualną praktykę zawodową oraz compliance officerów. Prezentowane zagadnienia będą szczególnie istotne dla przedstawicieli branży FMCG, odzieżowej, mediowej, telekomunikacyjnej, podmiotów świadczących usługi online lub prowadzących handel w kanale e-commerce.

W programie:

  1. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: nowe narzędzia wykrywania -naruszeń zbiorowych interesów konsumentów: -zakup kontrolowany; -przeszukania pomieszczeń i rzeczy; -uprawnienie do blokowania interfejsów i domen.
  2. Rozszerzenie ochrony konsumenckiej na tzw. prosumentów: -kiedy prosumentowi przysługują uprawnienia jak konsumentowi? -praktyczne aspekty wdrożenia rozszerzonych uprawnień.
  3. Najnowsze trendy w praktyce decyzyjnej Prezesa UOKiK w zakresie spraw konsumenckich, w tym ochrona konsumenta w czasie epidemii Covid-19;
  4. Nowy Ład dla Konsumentów: modernizacja unijnego prawa ochrony konsumentów: -nowe obowiązki informacyjne w handlu online, w tym dla platform internetowych; -rozszerzenie uprawnień konsumenckich na pozornie darmowe usługi; -transparentność opinii, listingu i personalizacji oraz redukcji cen; -ochrona przed podwójną jakością produktów; -szczególna ochrona danych osobowych konsumentów; -sankcje za naruszenia nowych przepisów;

Szkolenie poprowadzą dla Państwa:

Prof. INP PAN Paweł Podrecki;

Dr Tomasz Targosz;

Dr Iga Małobęcka-Szwast;

Dr Katarzyna Menszig-Wiese;

Michał Słuszniak

Zapraszamy do rejestracji!

Maj