Kongres Prawa Zamówień Publicznych w IT

01 mar 2022

W programie m.in.:

  • Opis przedmiotu zamówienia w przetargach IT – najczęstsze błędy zamawiających
  • Tajemnica przedsiębiorstwa – nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej
  • Praktyczne aspekty przygotowania oferty w postępowaniach na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego
  • Jak nie zlecać usług utrzymania systemu informatycznego?
  • Korzystanie ze środków ochrony prawnej przez wykonawcę w praktyce
  • Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT
  • Komponenty chmury w zamówieniach publicznych
  • Wolna ręka w zamówieniach IT, czyli zaproszenie do negocjacji jako nagroda w konkursie  – Małgorzata Kotwica

 

odwiedź stronę