Advanced Threat Summit

21 lis 2021 - 23 lis 2021

Z przyjemnością informujemy, że podczas konferencji Agnieszka Wachowska wygłosi prelekcję pt. „Odpowiedzialność i obowiązki dostawcy usług IT w przypadku naruszenia bezpieczeństwa”. W ramach prelekcji przedstawione zostanie, którzy dostawcy IT podpadają pod regulacje obecnego KSC oraz dyrektywy NIS, oraz jakie są planowane zmiany w tym zakresie w związku z projektem dyrektywy NIS2 i jakie to ma znaczenie dla ich odpowiedzialności w przypadku zaistnienia incydentów. W wystąpieniu poruszone zostaną także kwestie umownej odpowiedzialności dostawców IT – jakie są ich granice odpowiedzialności, za co można wyłączyć odpowiedzialność w umowie, a gdzie prawo może się temu sprzeciwiać. Przedstawiona zostanie również rola norm i certyfikacji przy ustalaniu ram odpowiedzialności. Na końcu wystąpienia omówione zostaną również produkty ubezpieczeniowe występujące na rynku ubezpieczające przypadki naruszenia cyberbezpieczeństwa.

odwiedź stronę