Akt o usługach cyfrowych okiem autorów komentarzy

15 mar 2024
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kopcińskiego 8/12, Łódź

15 marca 2024 r. Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego organizują konferencję naukową pt. „Akt o Usługach Cyfrowych okiem autorów komentarzy”.

Konferencja będzie skupiać się na analizie przepisów rozporządzenia oraz praktycznych aspektów wdrożenia aktu o usługach cyfrowych. Redaktorzy naukowi oraz autorzy pięciu komentarzy do tego aktu, wraz z przedstawicielami platform internetowych, wyszukiwarek oraz NGO’s, omówią mechanizmy zgłaszania, obowiązki dostawców platform i VLOP/VLOSE, normy i standardy, a także zagadnienia związane z właściwymi organami oraz systemem skarg i sankcji.

W trakcie konferencji dr hab. Paweł Podrecki prof. INP PAN poprowadzi panel II pt. „Regulacja wyłączeń odpowiedzialności dostawców usług pośrednich – monitorowanie, klauzula dobrego samarytanina, ogólne i szczególne obowiązki nadzorcze, nakazy udzielania informacji, odpowiedzialność”. Uczestnikiem panelu będzie adw. Arkadiusz Baran (komentarz pod red. adw. X. Konarskiego i adw. dr. Piotra Wasilewskiego).

Uczestnikiem panelu III pt. „Treści nielegalne, moderowanie, mechanizmy zgłaszania i działania”, prowadzonego przez dr Rafała Skibickiego, będzie dr Piotr Wasilewski (komentarz pod red. adw. X. Konarskiego i adw. dr. P. Wasilewskiego).

Panel VI pt. „Perspektywy – projekt ustawy wdrożeniowej, krajowe organy i egzekwowanie przepisów, system sankcji i odpowiedzialność” poprowadzi adw. Xawery Konarski.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

odwiedź stronę