Audyt funkcji inspektora ochrony danych – Weryfikacja wyznaczenia, pełnienia funkcji i wykonywania zadań IOD

20 kwi 2022

Rozpoczęte w marcu kontrole UODO przestrzegania przepisów o IOD pokazują stopień złożoności problemów dotyczących funkcjonowania IOD. Mimo prawie 4 lat obowiązywania RODO okazuje się funkcja IOD zamiast wspierać administratora w wykonywaniu obowiązków ochrony danych sama staje się obszarem ryzyka dla administratora i samego IOD. Potwierdzają to decyzje organów nadzorczych w UE, w których nakładane są kary za nieprzestrzeganie przepisów o IOD (m.in. Belgia, Luksemburg, Hiszpania).

Podczas webinarium omówimy audyt jako sposób weryfikacji realizacji obowiązków dotyczących IOD oraz rozwiązania pozwalające na zapewnienie tej zgodności.

Odniesiemy się również do problemu przygotowania do ewentualnej kontroli Prezesa UODO w tym zakresie.

Agenda:

  • Obowiązki i odpowiedzialność dotycząca IOD. Sytuacja administratora – sytuacja IOD
  • Wezwania kontrolne Prezesa UODO (Lista 27 pytań)
  • Korzyści i wynik audytu IOD
  • Jak wykonać audyt – cele, zakres i przedmiot, harmonogram
  • Rozliczalność przestrzegania przepisów o IOD
  • Tworzenie i rola Zespołu IOD. Inne funkcje ochrony danych osobowych

 

odwiedź stronę