Błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu nowego PZP na podstawie orzecznictwa a KIO, opinii UZP i Interpretacji

16 lut 2022

Program:

 • Przygotowanie oferty – wskazówki dla wykonawców jak uniknąć wybranych błędów oraz zamawiających jak zweryfikować ofertę.
 • Zamówienia klasyczne o wartości równej lub powyżej progów unijnych oraz o wartości poniżej progów unijnych – różnice oraz nowy tryb podstawowy.
 • Nowe obowiązki zamawiających oraz potencjalne korzyści jakie z nich płyną dla wykonawców (analiza potrzeb i wymagań, raport z realizacji zamówienia, ogłoszenie o wykonaniu umowy, nowy jawny rejestr umów od 2022 r.).
 • Skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa w ofertach i innych dokumentach składanych w przetargu – unikanie błędów; kiedy i jak zamawiający powinien odtajnić oferty ?
 • Wykluczenie z postępowania i samooczyszczenie – jak uniknąć wykluczenia przez wykonawcę i strategie postępowania w tym zakresie przez zamawiających (w tym Wstępne Konsultacje Rynkowe – dawny Dialog Techniczny) w oparciu między innymi o orzecznictwo TSUE.
 • Elektronizacja – wymagania co do formy składania ofert i innych dokumentów – jak uniknąć błędów przez wykonawców i jak efektywnie zweryfikować dokumenty dla wykonawców.
 • Wadium – nowe wymagania co do terminu ważności wynikające z orzecznictwa KIO.
 • Opis Przedmiotu Zamówienia w tym nowe rekomendacje Prezesa UZP na zakup zestawów komputerowych i systemów informatycznych jako opis dobrych praktyk w tym zakresie.
 • Wybrane przesłanki odrzucenia oferty.
 • Cyberbezpieczeństwo w PZP – wykluczenie, odrzucenie oferty, „dostawca wysokiego ryzyka” zgodnie z nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 • Wybrane przesłanki unieważnienia postępowania.
 • Umowy – kształtowanie treści w tym klauzule obowiązkowe i niedozwolone.
 • Postępowanie koncyliacyjne (ugodowe) oraz zmiana umowy.
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport.
odwiedź stronę