Błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu nowego PZP na podstawie orzecznictwa KIO, opinii UZP i interpretacji

24 maj 2022

W programie m.in.:

  • Przygotowanie oferty – wskazówki dla wykonawców jak uniknąć wybranych błędów oraz zamawiających jak zweryfikować ofertę.
  • Zamówienia klasyczne o wartości równej lub powyżej progów unijnych oraz o wartości poniżej progów unijnych – różnice oraz nowy tryb podstawowy.
  • Nowe obowiązki zamawiających oraz potencjalne korzyści jakie z nich płyną dla wykonawców.
  • Skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa w ofertach i innych dokumentach składanych w przetargu
  • Wykluczenie z postępowania i samooczyszczenie
  • Elektronizacja – wymagania co do formy składania ofert i innych dokumentów.
  • Cyberbezpieczeństwo w PZP – wykluczenie, odrzucenie oferty, „dostawca wysokiego ryzyka” zgodnie z nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
  • Wybrane przesłanki unieważnienia postępowania.
  • Umowy – kształtowanie treści w tym klauzule obowiązkowe i niedozwolone.