Dyrektywa NIS2 – Nowe standardy bezpieczeństwa sieci i informacji w polskich firmach

06 mar 2023

W programie:

  • Zakres podmiotowy zastosowania dyrektywy oraz podstawowe obowiązki podmiotów zobowiązanych –  różnice między dyrektywami NIS a NIS2
  • Praktyczne aspekty zarządzania incydentami na gruncie Dyrektywy NIS2
  • Realizacja obowiązków określonych w art. 18 Dyrektywy w świetle standardów branżowych
  • Analizy ryzyka z punktu widzenia audytu – kiedy analiza ryzyka spełnia warunki NIS/NIS 2?
odwiedź stronę