e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?

14 lis 2023
Online

Od 10 grudnia br. w Polsce zostanie w pełni wdrożony system doręczeń elektronicznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • czym są e-doręczenia i co ich wprowadzenie będzie oznaczać w praktyce,
  • jakie wyzwania związane z określeniem prawidłowych kanałów komunikacji w zakresie skutków prawnych będą czekać na podmioty prywatne i publiczne,
  • w jaki sposób określone podmioty będą mogły stawić czoła wyzwaniom organizacyjnym i technicznym,

koniecznie zarejestruj się na wydarzenie.

Podczas szkolenia zostanie zaprezentowana Mapa Komunikacji Elektronicznej po 10 grudnia 2023 r. Mapa zawierać będzie nowy model doręczeń elektronicznych na tle dotychczasowych przepisów i mechanizmów dopuszczalnych kanałów komunikacji.

Szkolenie dedykowane jest w szczególności:

  • Podmiotom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej (w CEIDG jak i w KRS) po 10 grudnia 2023 r.,
  • Przedsiębiorcom aktualnie wpisanym do KRS lub CEIDG,
  • Osobom i spółkom wykonującym zawody zaufania publicznego,
  • Podmiotom publicznym (szczebla centralnego jak i terytorialnego),
  • Podmiotom publicznym, objętym jednocześnie wpisem do KRS,
  • Jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom organizacyjnym jst,
  • Fundacjom, Stowarzyszeniom, a także osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, lecz realizującym działania związane z komunikacją m.in. z podmiotami publicznymi.

Organizatorem wydarzenia jest Wolters Kluwer.

Program szkolenia i bezpłatna rejestracja.

odwiedź stronę