Forum Kierowników IT w Administracji

24 kwi 2023 - 26 kwi 2023

W programie m.in.:

 • Strategia cyfryzacji na lata 2023-2024
 • Katalog usług chmurowych dedykowanych administracji publicznej
 • Roboty software’owe – wdrożenie RPA w Ministerstwie Finansów
 • Działalność GovTech Polska na rzecz informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego
 • Waloryzacja w umowach IT w zamówieniach publicznych
 • Akt w sprawie zarządzania danymi (DGA) i jego konsekwencje w krajowym systemie prawnym
 • Ochrona danych osobowych w krajowej administracji publicznej w kontekście orzecznictwa europejskiego
 • Praktyczne aspekty przepisów o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu danych z sektora publicznego
 • Paperless w sprawach obywatelskich
 • Jak technologia wspiera korespondencję z urzędami i instytucjami publicznymi?
 • Projekty informatyzacji sektorów oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki
 • e-Doręczenia w administracji publicznej