II Kongres Prawo Konsumenckie

23 maj 2023 - 24 maj 2023

W programie m.in.:

  • Polityka ochrony konsumentów na najbliższe lata
  • Klauzule waloryzacyjne w umowach z konsumentami. Czy wysoka inflacja uzasadnia podwyżki cen?
  • Ceny omnibusowe – jak prawidłowo informować o obniżkach? Wytyczne KE, podejście UOKiK, praktyka rynkowa
  • Środki usunięcia skutków praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowania niedozwolonych postanowień umownych – praktyka orzecznicza Prezesa UOKiK – refleksja
  • Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (implementacja rozporządzenia CPC oraz dyrektywy ECN+) – zmiany w postępowaniu w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
  • Jak prawidłowo oznaczać treści reklamowe?
  • Dark patterns – nieuczciwe praktyki rynkowe
odwiedź stronę