IV Polski Kongres Compliance

29 maj 2023 - 30 maj 2023
Online

Zapraszamy na ogólnopolskie spotkanie praktyków compliance organizowane przez Must Read Media i Magazyn ODO.

W programie:

 • Jak zorganizować system compliance w organizacjach różnej wielkości? – kwestie praktyczne,
 • Zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z perspektywy compliance,
 • Tworzenie procedur wewnętrznych w zakresie zgodności i dobre praktyki ich wdrażania,
 • Procedury due dilligence – zasady weryfikacji dostawcy przez system compliance,
 • Postępowania wewnętrzne i Forensic – kwestie praktyczne,
 • Social media i compliance w branży regulowane,
 • Obowiązki compliance w zakresie zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności,
 • Sygnaliści w organizacji z perspektywy compliance,
 • Compliance w administracji publicznej,
 • System compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji w organizacji.
odwiedź stronę